Nyheter

Roks uppmärksammar #denandrapandemin

Roks kallar mäns våld mot kvinnor för Den andra pandemin.

Jourerna placerade ut dockskåpsmöbler som både symboliserar hemmen, där våldet äger rum, och jourernas trygga plats.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, uppmärksammar mäns våld mot kvinnor under hashtagen #denandrapandemin. Jourerna placerade ut dockskåpsmöbler som både symboliserar hemmen, där våldet äger rum, men också jourernas trygga plats.

Den senaste tidens dödliga våld mot fem kvinnor har skapat avsky och förstämning i landet. Roks kvinno- och tjejjourer vet att det våld som nu exponerats i brutalast möjliga form är en pågående pandemi i vårt samhälle. Det påverkar alla oss tjejer och kvinnor. Det krymper våra liv och släcker någras helt.

Roks har protesterat i många år nu, vid sidan av alla de tusentals kvinnor och tjejer man har stöttat och gett skydd. Ändå ser man hur samhället gradvis har vänt sig bort från de våldsutsatta kvinnorna och bort från kunskapen. Kvar är föreskrifter och ord men ingen förståelse eller empati för hon som har utsatts för våld och inga resurser som följer hennes behov.

Roks kravlista:

• Vi accepterar inte att mäns liv ges ett högre värde än kvinnors i möte med rätt och samhälle.

• Vi kräver att kvinnors medborgerliga rättigheter respekteras och skyddas, ingen kvinna ska behöva leva gömd! 
• Vi kräver att mäns våld kallas mäns våld och synliggörs och görs giltigt som sådant. 
• Vi kräver forskning om teknik och bevissäkring rörande mäns våld mot kvinnor. 
• Vi kräver en lagstiftning och en rättstillämpning om våld, vårdnad och umgänge som skyddar kvinnor och barn från våldsamma pappors kontroll. 
• Vi kräver en långsiktig och stabil finansiering för den fristående tjej- och kvinnojoursrörelsen. 
• Vi kräver att mäns omfattande sexuella exploatering av tjejer stoppas. Gör sexköp till ett artbrott, det vill säga ett brott som automatiskt leder till fängelsestraff. 
• Vi kräver att den nedstängning av stödcentran för sexualbrottsutstta som pågår stoppas och att detta stöd istället byggs ut. 
Roks kräver en grundlig omstart i arbetet mot mäns våld mot kvinnor där vi i kvinno- och tjejjoursrörelsen sätts i framsätet och där vår kunskap åter börjar räknas som viktig.