Äldreomsorg

Risken för demens ökar vid dålig kondition

Foto: Getty Images

En undersökning som startade 1968 med ett konditionstest av 191 svenska kvinnor i 50 års åldern visar att dålig kondition ökar risken för att bli dement.

Studien som tagit mer än 40 år att genomföra på Sahlgrenska akademin publiceras nu i tidskriften Neurology.
– Har man bra kondition så kan man faktiskt påverka sin egen risk att bli dement när man blir gammal. Och det här är ju något som kommer mer och mer inom medicinen, att man kan förebygga saker, säger Ingemar Skoog, professor i psykiatri och en av forskarna bakom den här studien.

De 191 kvinnorna fick 1968 trampa sig upp till sin högsta syreupptagningsförmåga, den nivå då kroppen inte kan ta upp mer syre för att få musklerna att orka.

De allra flesta av kvinnorna hade hög eller medelvärdig kondition. Men runt en tredjedel hamnade på en låg nivå, där vissa till och med fick avbryta testet på grund av bröstsmärtor eller högt blodtryck. Det var också dessa kvinnor som i allra störst utsträckning fick demens senare i studien.

Forskarna har vid sex tillfällen fram till 2012 testat de här kvinnorna för demens.

Bland de som hade låg kondition utvecklade ungefär var tredje demens och bland dem som fick avbryta var andelen ännu högre, hela 45 procent av de med sämst kondition utvecklade demens som äldre.

För kvinnorna som gjorde bäst ifrån sig på cykeltestet så var det endast 5 procent som insjuknade, och de fick också demens långt senare i åldern.

Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan, och det finns ganska mycket bevis för att fysiska livsstilsförändringar kan förbättra kognitionen. Men samtidigt kan god fysisk hälsa bero på ganska många olika saker. Vissa har exempelvis genetiska förutsättningar för hög kondition.

Forskarna bakom studien hävdar att det finns en stark koppling mellan låg kondition och ökad risk för demens, men det går inte att säga att låg kondition ger demens, det ökar bara risken.

Källa: Svt