Risk att patienter inte bedöms efter samma kriterier

Etnicitetsforskaren Anna Bredström har studerat American Psychiatric Associations uppdaterade manual.
Etnicitetsforskaren Anna Bredström har studerat den nära 1000-sidiga handboken DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Etnicitetsforskaren Anna Bredström har studerat American Psychiatric Associations uppdaterade manual.

Den manual som många länder bedömer psykiska sjukdomar utifrån är etnocentrisk och utgår från ett västerländskt perspektiv. Trots att manualen reviderats med intention att ges ”en större kulturell känslighet”. Det visar Anna Bredström vid Linköpings universitet i tidskriften Journal of Medical Humanities.

Inom psykiatrin i USA går man efter den diagnostiska och statistiska handboken DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) när man klassificerar olika symptom. I Sverige används Världshälsoorganisationens koder för statistik och uppföljning, men i den kliniska psykiatrin används i huvudsak DSM eftersom den ger en mer utförlig beskrivning av varje diagnos.

År 2013 utkom American Psychiatric Associations uppdaterade manual, DSM-5. Etnicitetsforskaren Anna Bredström har studerat den nya versionen och resultatet har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Humanities.

– Överlag ger den nya versionen blandade budskap kring kultur och etnicitet. Manualens kapitel presenterar exempelvis olika syn på kultur och dess betydelse för att sätta en diagnos, säger Anna Bredström, forskare vid Institutet för migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet.

I samband revideringen skulle manualen ges en ”större kulturell känslighet” den tidigare versionen har fått kritik för att exotifiera. Anna Bredström menar att expertisen har hörsammat kritiken och gjort vissa förbättringar. Samtidigt finns en rad exempel i den nya manualen på var kritiken inte har gjort någon skillnad.

– I manualen förekommer breda kategoriseringar, som ”latinamerikaner”, ”vietnameser” och ”samhällen med kollektiva normer”. Detta samtidigt som manualen manar till försiktighet mot stereotyper och förenklade samband mellan en grupps identitet och ett särskilt tillstånd. Västerländsk kultur och dess inverkan på psykisk ohälsa problematiseras inte i manualen. Då riskerar man att patienter inte bedöms på samma kriterier, säger Anna Bredström.

Related posts