NPF

Riksförbundet Attention öppnar 90-konto

Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention bjuder in allmänheten att bidra ekonomiskt till verksamheten.

Riksförbundet Attention har i över tjugo år arbetat för att stärka personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu öppnar organisationen ett 90-konto. 

När Riksförbundet Attention grundades år 2000 var den allmänna förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism, språkstörningar och Tourettes syndrom betydligt lägre än idag. NPF sågs som en barndiagnos som växte bort och vuxna utreddes sällan, vilket gjorde att många hade svårt att hantera tillvaron och ofta drabbades av psykisk ohälsa och svårigheter på arbetsmarknaden. Idag upplever många att det är bättre och det är delvis ett resultat av det långsiktiga arbete som organisationer som Riksförbundet Attention utfört. I över tjugo år har organisationen kämpat för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få samma möjligheter som andra samhällsgrupper genom hela livet.

– Idag vet fler betydligt mer om de här diagnoserna än när vi grundade vår verksamhet och det underlättar stort för målgruppen. Genom vårt politiska påverkansarbete har vi bidragit till att det har tagits fram nationella riktlinjer för behandling och stöd för de med NPF. Mycket handlar om att öka kunskapen om diagnoserna för att underlätta förståelsen för utmaningarna med att leva med NPF, säger Ann-Kristin Sandberg.

90-konto skapar nya förutsättningar
Under de senaste åren har förbundet bland annat bidragit till att NPF-kunskap är en del av lärarutbildningen, och nyligen avslutades ett projekt med fokus på placerade barn. Projektet bidrog till att regeringen startade en utredning kring landets SiS-hem med ambitionen att förändra verksamheten. Efter framgångarna vill förbundet nu flytta fram positionerna ytterligare och som ett led i det har man valt att öppna ett 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

– Det finns väldigt mycket som vi vill göra för att fortsätta att förbättra för målgruppen. Just nu fokuserar vi till exempel på att bidra till att förkorta köerna till barnpsykiatrin eftersom väntetiderna ofta är väldigt långa. Men för att kunna fördjupa och bredda projekten behöver vi ekonomiskt stöd, och då ser vi ett 90-konto som det bästa sättet att bjuda in allmänheten att stötta oss, säger Ann-Kristin Sandberg innan hon avslutar:

– Vi är väldigt positiva till att kontot granskas av en tredje part som ser till att insamlingarna genomförs korrekt. Vi vet att många ser det som en kvalitetsmarkör och vi är förväntansfulla över hur det kan bidra till att stärka oss som förbund.