Nyheter

RFSU:s skolinformatörer gör skillnad i ungdomars liv

RFSU har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att utvärdera sin skolinformatörsverksamhet. Resultaten visar att baspassen som genomförs inte bara gör positiv skillnad i ungdomars liv utan också i samhället. 

RFSU har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att utvärdera sin skolinformatörsverksamhet. Resultaten visar att baspassen som genomförs inte bara gör positiv skillnad i ungdomars liv utan också i samhället. Effekter som framkommit är att ungdomarna får stärkt självkänsla, de kan göra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet och de blir stärkta i att bejaka sin sexualitet och identitet.

– Det är otroligt fina resultat, vi är så stolta. Det blir tydligt att vi faktiskt lyckas nå unga genom våra samtal. De är så kloka och handlingskraftiga men behöver någon som lyssnar, vägleder och hjälper dem att reflektera – och det gör vi, säger Malin Lorensson projektledare och sexualupplysare på RFSU Stockholm

Ungdomarna beskriver att det är sättet som informatörspasset genomförs på som gör att de tar till sin kunskapen, känner sig inkluderade och bekräftade. Ungdomarna betonar också hur bra det var att informatörerna i sin undervisning inte var kategoriska eller dömande, utan att frågor diskuterades och nyanserades.

Om undersökningen
Utvärderingen baseras på gruppintervjuer med 108 ungdomar på högstadie- och gymnasieskolor fördelat på 9 skolor i Stockholms län (varav 5 högstadie och 4 gymnasieskolor) samt observationer på 12 av baspassen, och enskilda intervjuer med skolpersonal (15 personer) och ett urval av de informatörer (8 stycken) som genomfört baspassen.

Utvärderingen har genomförts under perioden augusti 2018 februari 2019 av Splitvision Research AB på uppdrag av RFSU Stockholm.