Reportage

Rekordstor ökning av vejp

Vejpning har ökat från 5 till 23 procent i snitt bland svenska ungdomar på ett år enligt Öckerö kommuns undersökning. Foto: Getty Images

Rökning kan vara en inkörsport till narkotika för unga, men det lönar sig att arbeta drogförebyggande. Det var budskapet när Drogförebyggarna på Öckerö föreläste på Socionomdagarna.

Rökning kan vara en inkörsport till narkotika för unga, men det lönar sig att arbeta drogförebyggande. Det var budskapet när Drogförebyggarna på Öckerö föreläste på Socionomdagarna.

Socialtjänsten har ett ansvar att arbeta drogförebyggande. Rökning, alkohol och skolk hos högstadieungdomar är ett bekymmer i många kommuner.

– Vi vet att rökning och alkohol kan vara en inkörsport till narkotika. Varje normbrott gör tröskeln lägre att testa nästa. Har du testat rökning, är du mer benägen att även testa att snusa. Var tredje rökare har testat narkotika enligt de undersökningar som vi genomför, säger Håkan Fransson, socionom och drogförebyggande samordnare i Öckerö kommun.

De tar fram en egen drogvaneundersökning som kartlägger normbrytande beteenden hos elever i årskurs 7, 8, 9 och 1 på gymnasiet i ett tjugotal kommuner runt om i Sverige.

– Vi tar alltid fram nya siffror första veckan efter sommaren och presenterar dessa direkt för alla vårdnadshavare under ett föräldramöte. Med aktuella siffror är det lättare att förstå att det här gäller idag och även för mitt barn.

Cirka 16 procent i årskurs 7 uppgav att de hade druckit alkohol det senaste året, 28 procent i årskurs 8, 34 procent i 9:an och 49 på gymnasiet årskurs 1.

Detta stämmer bra överens med CAN:s nationella skolundersökning som visar att alkoholkonsumtionen hos svenska skolungdomar minskat under lång tid. År 2021 svarade 36 procent i årskurs 9 och 67 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna.

Ungdomarna tror att det är helt ofarligt

– Rökning ligger väldigt lågt i Sverige, men vi ser en stor ökning av de nya e-cigaretterna (vejp), som ofta har goda smaker. Totalt har det ökat från 5 till 23 procent på ett år. Ungdomarna tror att det är helt ofarligt, men de innehåller nikotin, vilket är både skadligt och väldigt beroendeframkallande. Något fler än de som har testat alkohol har använt vejp, säger kollegan Christine Hummelblad, folkhälsovetare. Vi ser även en stor ökning av det nya vita snuset som marknadsförs hårt, speciellt till tjejer.

Även lustgas har man tagit med i årets mätning, då man har sett en ökning av det. Cirka 8 procent av eleverna i årskurs 7-9 har använt lustgas och 10 procent i årskurs 1 på gymnasiet. Cirka 4 procent av niondeklassarna och 8 procent av 1:orna på gymnasiet har använt narkotika. Här kan det förstås handla om medveten underrapportering då det handlar om elevernas egna svar.

– Tidig upptäckt och rätt insats tror jag är viktigt. Första gången någon skolkar, röker eller är full behöver man hugga direkt och markera att det inte är okej. Händer det ingenting så är det lätt att det blir en gång till och en gång till, säger Håkan Fransson.

Och det går åt rätt håll. CAN:s skolundersökning visar att andelen niondeklassare som före fjorton års ålder debuterat med alkohol, snus, cigaretter eller cannabis har minskat från 63 procent 1999 till 19 procent 2021.

– En ytterligare positiv effekt vi kan se är att även om vi fokuserar på barnens drickande, bidrar vårt drogförebyggande arbete även till att även föräldrarna ofta minskar sitt berusningsdrickande, säger Christine Hummelblad.