Nyheter

Rekordhöga ersättningar för sexualbrott

Det är Nämnden för brottsskadeersättning som har fattat beslut om ersättningsnivåerna i två skilda domar. Foto: Getty Images

Fem barn som utsatts för grova sexualbrott under flera års tid får mycket höga ersättningar av Brottsoffermyndigheten. Ett av barnen får rekordhöga 1,2 miljoner kronor i ersättning. 

Fem barn som utsatts för grova sexualbrott under flera års tid får mycket höga ersättningar av Brottsoffermyndigheten. Ett av barnen får rekordhöga 1,2 miljoner kronor i ersättning. 

– Det saknas ord för vad de här barnen har varit med om. Övergreppen är oerhört allvarliga och hänsynslösa och har skett vid ett stort antal tillfällen under många år. Brottsoffermyndigheten har därför beslutat om mycket höga ersättningar för dessa barn, säger Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten, och poängterar att det inte finns någon begränsning i skadestånds- och brottsskadelagen för hur höga belopp som kan ges i kränkningsersättning.
– Det är också viktigt att påpeka att det här är ersättningsnivåer som beslutats före de nya lagändringarna om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli i år. Det kan därför bli aktuellt med än högre kränkningsersättningar efter halvårsskiftet.
Det är Nämnden för brottsskadeersättning som har fattat beslut om ersättningsnivåerna i två skilda domar, som båda handlar om barn som utsatts för grova sexualbrott av närstående under flera år. Samtliga fem barn har bland annat utsatts för grova våldtäkter, och vissa av övergreppen var också förenade med starkt förnedrande inslag. Två av barnen har även utsatts för grov fridskränkning genom bland annat ständigt återkommande misshandel. Alla fem barn får nu kränkningsersättningar på mellan 600 000 kronor och 1,2 miljoner kronor.
– Många barn som utsätts för allvarliga brott av närstående är skyddslösa och saknar möjlighet att undgå övergrepp. Förövaren är också ofta en person som de ska kunna känna sig trygga med och lita på. Ingen ersättning i världen kan kompensera för vad de här barnen blivit utsatta för, men att nämnden nu beslutat om så höga belopp kan förhoppningsvis bidra till att öka de utsatta barnens känsla av upprättelse, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.
Ett av de brottsutsatta barnen har utsatts för grova övergrepp av sin pappa under större delen av sin uppväxt. Brottsoffermyndigheten bedömer att brottsligheten är så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 1,2 miljoner kronor – det högsta belopp som myndigheten någonsin betalat ut.

Förutom ersättning för kränkning fick barnen också ersättning för sveda och värk för det psykiska lidande som brotten inneburit.