Regeringen skärper straffrätten mot människohandel

I en proposition föreslår regeringen att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri.

Foto: Getty Images

I en proposition föreslår regeringen att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri.

Antal personer som exploateras i arbete eller tiggeri har ökat de senaste åren, människor som lever i svår fattigdom i sina hemländer utnyttjas när de söker sig till Sverige i hopp om att försörja sig.

För att komma åt de här som exploaterar andra införs ett nytt gradindelat brott, människoexploatering.
Exploatering som sker inom ramen för ett organiserat  nätverk kan ge gärningsmän dom för grov människoexploatering och upp till tio års fängelse.
Regeringens förslag siktar på gärningsmän som exploaterar människors utsatthet och utnyttjar dem i exempelvis tiggeri. 

I propositionen föreslår regeringen bland annat:
-att straffskalan för människoexploatering ska vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst tio år.

-att brottet människohandel förtydligas för att komma till rätta med svårigheter i tillämpningen så att fler ska kunna fällas för brott.

-att straffansvaret för människohandel med barn ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om barnets ålder.

-att minimistraffet för människohandel som bedöms som mindre grovt skärps från fängelseminimum om fjorton dagar till fängelse i sex månader.

-att maximistraffet för grovt koppleri skärps från åtta till tio års fängelse.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Related posts