Nyheter

Regeringen presenterar nya förslag till skärpt sexköpslag

Foto: Kevin Hendersen

Kvinnorörelsen som länge arbetat för en förstärkning av sexköpslagen förutsätter att alla partier i riksdagen sluter upp bakom förslagen.

Regeringen föreslår att straffen för sexköp höjs genom att böter tas bort ur straffskalan och att sexköp utomlands ska vara straffbart. Kvinnorörelsen som länge arbetat för en förstärkning av sexköpslagen förutsätter att alla partier i riksdagen sluter upp bakom förslagen.

– De senaste dagarnas engagemang mot prostitution och kvinnors utsatthet har visat vilket stöd sexköpslagen har i Sverige. Det nya förslaget om höjt straff stämmer bättre överens med hur allvarligt svenskar ser på brottet, och ger även ökade möjligheter till resurser för polisen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar särskilt förslaget om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands.

– Eftersom 80 procent av svenska mäns sexköp sker utomlands är det viktigt med tillägget om straffbarhet utomlands. Det visar att kvinnor är lika mycket värda i alla delar av världen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

För att förstärka arbetet mot prostitution och människohandel ser Sveriges Kvinnolobby även att följande insatser krävs:

1. Öronmärk resurser till polisen för arbete mot prostitution.
En förutsättning för att sexköpslagen ska fungera är att polisen får resurser att arbeta med spaning och utredning av brottet. Återupprätta polisens särskilda prostitutionsenheter i alla polisdistrikt.

2. Begränsa spridningen av pornografi och sexuella våldsskildringar.
Män som regelbundet konsumerar pornografi köper dubbelt så ofta sex som män som konsumerar mindre eller ingen pornografi. De senaste tjugo åren har pornografin blivit mer våldsam och konsumenterna fler och yngre. I Sverige tittar 41 % av unga män i stort sett dagligen. En utredning bör tillsätta för att undersöka hur spridningen av pornografi kan begränsas, framförallt till barn och unga.

3. Modernisera sex- och samlevnadsundervisningen.
En tredjedel av dömda sexköpare under 2019 var 90-talister. Det är avgörande med en modern sex- och samlevnadsundervisning som bygger på kunskap om makt, jämställdhet och våld. Ett kritiskt förhållningssätt till pornografi måste vara en utgångspunkt.