Regeringen lovar att införa en ny äldreomsorgslag

Socialminister Lena Hallengren berättade under regeringens pressträff att en ny utredning kommer att presenteras före jul.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Socialminister Lena Hallengren berättade under regeringens pressträff att en ny utredning kommer att presenteras före jul.

Socialminister Lena Hallengren berättade under regeringens pressträff att en ny utredning kommer att presenteras före jul. Den innehåller två uppdrag; en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Under regeringens pressträff den 15 december när corona-kommissionen presenterade sitt delbetänkande passade Socialminister Lena Hallengren på att berätta om regeringens pågående arbete att reformera äldreomsorgen.
– Vi har idag ett för svagt regelverk och en ojämn kvalitet inom äldreomsorgen. Inom kort kommer vi att presentera en ny utredning med två uppdrag. Först och främst en ny äldreomsorgslag. Den ska komplettera socialtjänstlagen och reglera vård och omsorg till äldre.
Syftet är att ge verksamheter ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll.
– Det andra är att stärka den reglerade tillgången på medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Att det ska finnas tillgång till läkare dygnet runt för äldre i särskilda boenden, avslutar Lena Hallengren.

Related posts