Nyheter

Regeringen har beslutat om ramarna för utredningen om Nya Karolinska

Foto: Getty Images

Utredaren får i uppdrag att se till att fakta kommer fram, både gällande de delar som har med avtalsreglerande samarbeten mellan det offentliga och privata (OPS- lösningar) inom Hälso- och sjukvården, men också de delar som rör användare av process- och organisationsstöd. 

– Det som skett och sker på Nya Karolinska skapar otrygghet. Utredaren får uppdraget att inte bara se över själva bygget, utan också innehållet. Det är centralt för att få fakta på bordet. Vi behöver se till att vi kan säkerställa att något sånt här aldrig ska ske igen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredningen ska identifiera risker för att offentliga medel, inklusive riktade statliga medel, används på ett ineffektivt och icke ändamålsenligt sätt och lämna förslag för att möta de eventuella brister som den identifierar.
– Sjukvården har en avgörande samhällsfunktion. De offentliga medel som vi avsätter till sjukvården ska gå till en bättre vård för patienter och bättre förutsättningar för personalen. Inte till skyhöga konsultnotor. Därför är det angeläget att utredningen ska se över om de regelverk vi har faktiskt möjliggjort att skattepengar inte har använts effektivt och ändamålsenligt i fallet Nya Karolinska, säger finansminister Magdalena Andersson.