Äldreomsorg

Regeringen ger uppdrag om nationella kunskapskrav för undersköterskor

foto: Getty Images

Regeringen har tillfört ett nytt uppdrag till regleringsbrevet för Socialstyrelsen för 2018, där Socialstyrelsen ska föreslå nationella kunskapskrav för yrket undersköterska.

Regeringen har tillfört ett nytt uppdrag till regleringsbrevet för Socialstyrelsen för 2018, där Socialstyrelsen ska föreslå nationella kunskapskrav för yrket undersköterska.

Förutom detta ska Socialstyrelsen beskriva vilka författningsändringar som krävs för att kompetenskraven ska kunna fastställas i föreskrift.

Annika Strandhäll, socialminister säger 
-Vi vill tydliggöra undersköterskornas viktiga yrkesroll, som är den största inom vård och omsorg. Vi vill tydliggöra vad en undersköterska ska kunna och vad som ska ingå i utbildningen. Att tillföra det här uppdraget till Socialstyrelsen är en del i det arbetet.

Målsättningen är att långsiktigt trygga kompetensen inom hälso- och sjukvård.

Uppdraget ska redovisas tillbaka till Socialdepartementet senast den 1 december 2018..