Nyheter

Regeringen förstärker arbetet med att förebygga våld i nära relationer

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska enligt lagförslaget också kunna bryta sekretess för att lämna uppgifter till Polismyndigheten som rör fara för våld. Foto: Getty Images

En ny lagrådsremiss presenterades på fredagen där det bland annat ska bli ett tydligare ansvar för socialnämnden att verka för att de som utsätter närstående för våld ska upphöra med det.

En ny lagrådsremiss presenterades på fredagen där det bland annat ska bli ett tydligare ansvar för socialnämnden att verka för att de som utsätter närstående för våld ska upphöra med det.

Under fredagens pressträff presenterade jämställdhetsminister Märta Stenvi lagrådsremissen Förebyggande av våld i nära relationer. Där föreslås att socialnämnden får ett uttryckligt ansvar för att verka för att den som utsätter närstående för våld ska upphöra med våldet. 

– Vi avsätter 30 miljoner kronor till det arbetet i kommunerna under 2021 och ytterligare 60 miljoner 2022 och framåt. Insatserna ska bli likvärdiga för hela landet, säger Märta Stenvi.

Sedan millennieskiftet så har uppskattningsvis 300 kvinnor mördats i Sverige av sin man, exman eller pojkvän. 

– Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Det här är helt oacceptabelt och vi behöver göra mer för att förhindra våld i nära relationer.

Enligt lagförslaget ska även barnen få särskilt stöd av hälso- och sjukvården. Dessutom föreslås att Socialtjänsten och hälso- och sjukvården kunna bryta sekretess för att lämna uppgifter till Polismyndigheten som rör fara för våld.

– Vi hoppas att det ska kunna förhindra de alvarligare brotten, säger Märta Stenvi.

Lagändringarna planeras träda i kraft den 1 augusti.