Regeringen föreslår en unik förstärkning i den statliga finansieringen av skolan.

Nu vill regeringen att ojämlikheten i skolan ska minskas, och kunskaperna öka. De föreslår därför "en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan".
Foto: Getty Images

Nu vill regeringen att ojämlikheten i skolan ska minskas, och kunskaperna öka. De föreslår därför ”en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan”.

Ojämlikheten i skolan ska brytas och kunskaperna ska öka, nu föreslår regeringen en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan, genom ett nytt statligt stöd som ska stärka likvärdighet och kunskapsutveckling, såsom Skolkommissionen har föreslagit.

Denna förstärkning innebär att resurserna till skolan i en större utsträckning ska fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola.

De senaste året har internationella kunskapsmätningar visat att elevernas kunskaper i Svensk skola förbättras, samtidigt som ojämlikheten i skolan är en prioriterad fråga för regeringen.

-Det ska vara din ansträngning i skolan som avgör din framtid, du ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp. Därför investerar vi nu stort i att bryta ojämlikhet och segregation, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I enlighet med det förslag som den Skolkommission som regeringen tillsatte 2015, föreslår nu regeringen denna unika förstärkning av den statliga finansieringen. Med en infattning på tre år så föreslås sex miljarder kronor avsättas för detta syfte. Det här statliga stödet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer som sammanställs i ett av SCB årligt framlämnat index. De kommuner som får ta störst del av stödet är de med ett högt socioekonomiska indexvärde.

Related posts