Nyheter

Psykeveckan en folkrörelse som väcker hopp

”Hjärnladyn” Jenny Åkerman föreläser på onsdagen.

Den här veckan är det Psykeveckan i Västerbotten. Region Västerbotten, studieförbundet ABF Umeåregionen, Svenska kyrkan, Umeå kommun och brukarföreningarna runt psykisk hälsa arrangerar kostnadsfria föreläsningar och kulturella arrangemang.

Den här veckan är det Psykeveckan i Västerbotten. Region Västerbotten, studieförbundet ABF Umeåregionen, Svenska kyrkan, Umeå kommun och brukarföreningarna runt psykisk hälsa arrangerar kostnadsfria föreläsningar och kulturella arrangemang med syftet att sprida hopp, öka kunskap och ge nya insikter om psykisk hälsa. 

– Vi i Psykeveckagruppen arbetar hårt under hela året för att göra ett spännande och lärorikt program med olika beröringspunkter om psykisk hälsa och den feedback vi redan fått om årets program talar för att vi lyckats igen. Vi tar alltid chansen att bidra med verktyg för de viktiga samtalen för att öka kunskapen och ge hopp för dessa ofta stigmatiserade ämnen rörande psykisk ohälsa, säger Claudia Kerttu, länsdelssamordnare vid Region Västerbotten.

Årets föreläsningar arrangeras på Kulturhuset Väven mellan 4 och 7 november, och söndag den 10 november har Svenska kyrkan reflektion om Tro och galenskap på församlingsgården, Östra Esplanaden 9.

Vävens föreläsningar livesänds och kommer att kunna ses två veckor efter genomförandet är regionvasterbotten.se/play, facebooksidorna Psykeveckan v 45 i Västerbotten och ABF Umeåregionen. Andra sätt att ge uttryck för känslor, hopp och välmående är de två workshops som kommer äga rum under veckan, på tisdagen linedance och på onsdagen måla för livet samt de två artisterna Ellinor Springstrike och Ida Boijas musik uppträdanden.

En del av vägen till bättre mående är fysisk aktivitet, med målet att få folk-i-rörelse, och om detta kommer Markus Nyström, leg psykolog föreläsa mer om.

”Hjärnladyn” Jenny Åkerman håller på onsdagen ett seminarium om livet med olika diagnoser och hur vardagen kan påverkas både negativt men framförallt positivt.

Yvonne Andersson utredare och analytiker på Statens medieråd kommer på onsdagen att lära oss mer om hur barn och unga i Sverige använder medier och om det egentligen har någon skadlig inverkan?

Arrangemangen samordnas av olika konstellationer lokalt runt om i länet. Mer information för varje ort hittas hos de olika kommunerna, via facebook Psykeveckan v 45 i Västerbotten och ABF Umeåregionen, och på Region Västerbottens hemsida.