Skyddat boende

Podden Mörkertalet besökte Dagen för Skyddat boende

Dagen för skyddat boende.
Podden Mörkertalet besökte Dagen för skyddat boende.

Missade du Dagen för Skyddat boende i Göteborg den 26 oktober? Maria Larsson bjuder på ett axplock från dagen i ett nytt poddavsnitt.

Maria Larsson rapporterar från Dagen för Skyddat boende i sin podd Mörkertalet. Hon intervjuar talarna och representanter från Stiftelsen Insats skyddat boende, som tillsammans med SSIL – För vård och omsorg arrangerade dagen.

Här kan du lyssna till poddavsnittet på Spotify.

En av talarna är Josefin Kjellberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet. Hon har studerat partnervåldsutsatta kvinnors strategier för att hantera och göra uppbrott från mäns våld, samt betydelsen av stöd från socialarbetare när de försöker frigöra sig från eftervåldet. I podden förklarar hon vad tre planets-modellen är för något.

Du får också höra hur Fredrik Malmer använder Skalmans mat- och sovklocka när han pratar med barn. Fredrik Malmer är legitimerad psykoterapeut med inriktning barn och unga och i sin föreläsning berättade han om barn och trauma med ett genomförandeperspektiv vid bedömningssamtal.

Källström Åsa är professor i socialt arbete vid Örebro universitet. Utifrån ny forskning berättar Åsa om vad det innebär för barn som utsatts för våld i familjen att bo med sin mamma på skyddat boende och vad de själva uttrycker att de värdesätter i möten med yrkespersoner som kan ge psykosocialt stöd.

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänst- och barnrättsminister berättar om den alldeles nya propositionen om tillståndsplikt för skyddade boenden. Maria Larsson ställer frågan hur myndigheter kan bli bättre på att tillgodogöra sig och använda den forskning som rör deras uppdrag.

Gunnar Appelgren är kriminalkommissarie och har arbetar sedan decennier mot organiserad brottslighet. Gunnar förespråkar en gemensam strategi gällande dessa tre områden som alla är aktuella för insats skyddat boende; våld i nära relation, våld i offentlig miljö och våld i kriminella miljöer.