Äldreomsorg

Pilotprojekt gav jobb och utbildning till arbetslösa

Nu börjar sju utrikesfödda kvinnor från piloten läsa till undersköterska via Omvårdnadslyftet.

Utrikesfödda kvinnor, en grupp där många står utanför arbetsmarknaden, fick möjlighet att provjobba inom vård och omsorg. Resultatet blev mycket lyckat.

Utrikesfödda kvinnor, en grupp där många står utanför arbetsmarknaden, fick möjlighet att provjobba inom vård och omsorg. Resultatet blev mycket lyckat. Av 22 kvinnor har 14 gått vidare till jobb och 7 av dem kommer att få läsa till undersköterska på arbetstid genom Omvårdnadslyftet.

Telge Tillväxt i Södertäljes nya samarbete med kommunen för kompetensförsörjning till vården är mycket lyckat. Så pass att pilotförsöket nu övergår till att bli en del i ordinarie verksamhet.

– Det här är inte bara en vinst för de arbetslösa som fått jobb, vi har också hittat en mycket framgångsrik modell för personalförsörjning, säger Mats Karlsson, Resultatområdeschef Omsorgskontoret

Det nya arbetssättet innebär att arbetslösa unga vuxna och utrikesfödda kvinnor, utifrån ett urvalsförfarande från TTX, får en möjlighet att testa på vård och omsorg under 3–4 månader, för att i steg två få jobba på riktigt under lika lång tid. Under hela perioden utgår lön. Om allt fungerar bra så erbjuds deltagarna en visstidsanställning under förutsättning att man klarar intaget till Omvårdnadslyftet.

– På detta sätt erbjuds både utbildning och arbete, vilket är en viktig pusselbit för våra målgrupper, förklarar Lotta Blomgren, verksamhetsutvecklare på Telge Tillväxt.

Nu börjar sju utrikesfödda kvinnor från piloten läsa till undersköterska via Omvårdnadslyftet, en yrkesutbildning för den som vill arbeta eller redan arbetar inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg. För att bli antagen måste man bli godkänd på ett språktest.

– För att hjälpa de som är språksvaga att klara kraven finns en SFI-lärare och en vårdlärare med från start, berättar Mats Karlsson.

Utbildningen startade den första september och kommer att pågå under två års tid.