Nyheter

Personliga berättelser om okända diagnoser

Personer med dysmorfofobi är fixerade vid sitt utseende och uppfattar sig som fula och abnorma. De kan fastna i ritualer framför spegeln i timmar.

I 30 år har Svenska OCD-förbundet, som är en rikstäckande ideell förening, arbetat för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser. Idag är psykisk ohälsa omdiskuterat men många diagnoser förblir okända.

I 30 år har Svenska OCD-förbundet, som är en rikstäckande ideell förening, arbetat för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser. Idag är psykisk ohälsa omdiskuterat men många diagnoser förblir okända både för allmänhet och vårdgivare vilket gör behovet av ideellt arbete än större.

Med 30 års erfarenhet fortsätter förbundet arbetet med att stödja drabbade och anhöriga samt påverka för ökad kunskap inom sjukvård och andra samhällsfunktioner. Kunskaperna och behandlingsmöjligheterna för OCD har förbättrats väsentligt under dessa år, men när det kommer till flera av de närliggande diagnoserna ser utvecklingen inte lika positiv ut.

”Dysmorfofobi är en mycket funktionsnedsättande psykiatrisk störning, förknippad med hög självmordsrisk och dålig funktion. Samhällsmedvetenheten om diagnosen är låg, vilket innebär att den är underdiagnosticerad och ofta obehandlad. Evidensbaserad behandling saknas tyvärr i de flesta delar av Sverige och detta måste förändras.” säger professor David Mataix-Cols vid Karolinska Institutet.

Cirka 2 % av Sveriges befolkning har diagnosen dysmorfofobi (inbillad fulhet) och ny forskning pekar på att så mycket som 25 % av de ungdomar som lider av detta inte går i skolan alls. Förbundets arbete med att öka kunskaperna är viktigare än någonsin.

Till 30-års jubileet har förbundet tagit fram en ny film om dysmorfofobi och filmer om ytterligare två diagnoser inom OCD-spektrumet, trichotillomani och dermatillomani. Detta för att genom drabbades egna berättelser göra fler uppmärksamma på diagnosernas existens och att de är behandlingsbara. Filmerna släpps den 7 december.