Funktionsvariation

Personlig assistans-dagen arrangeras på webben

På torsdag den 10 september är det dags för Personlig assistans-dagen. JP Infonet webbsänder konferensen.

På torsdag den 10 september är det dags för Personlig assistans-dagen. JP Infonet webbsänder konferensen. Talare är nyckelpersoner och nyckelaktörer från akademi, politik, privat och offentlig sektor samt civilsamhället.

En digital och berikande dag om personlig assistans för dig som arbetar som jurist, enhets-​ eller avdelningschef eller biståndshandläggare inom offentlig och privat sektor. Konferensen vänder sig också till dig som jobbar med utförarverksamheten inom personlig assistans. Här blir du uppdaterad om vad som händer med LSS-​frågan och hur lagförslag, rättspraxis och den enskildes rätt till personlig assistans påverkas nu och framöver.

Du får kunskap om rättsläget och senaste nytt inom personlig assistans – med den politiska utvecklingen inom LSS samt kommunens och statens roll. Du får också klarhet i personlig assistans och de specifika och inte sällan svåra bedömningar och juridiska tillämpningar du behöver ha koll på.

Bland dagens talare finns Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på Vision, som talar om biståndshandläggaren. Johan Klinthammar, vice förbundsordförande på RBU, talar om personlig assistans ur ett brukar-​ och anhörigperspektiv. Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, ställer sig frågan: Hur kommer utvecklingen inom området personlig assistans att bli i kommunerna?