Guider

Personer med bipolär sjukdom eller schizofreni löper större risk att bli sjuka i covid-19

Fler riskgrupper är identifierade och Socialstyrelsen har uppdaterat listan.

Läggs till på listan över riskgrupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Socialstyrelsen lägger till personer med bipolär sjukdom eller schizofreni på listan över riskgrupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom av covid-19. Även personer som haft stroke adderas till listan.


På torsdagens pressträff presenterade Socialstyrelsen att man har uppdaterat listan över riskgrupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom av covid-19. 

– Två nya grupper är personer som har bipolär sjukdom eller schizofreni. Analys har visat att de har en påtaglig risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Bland kroniska sjukdomar läggs även de som har haft stroke till på listan, säger Thomas Lindén, Socialstyrelsen.

Medicinska riskgrupper har förtur i vaccineringen och har även rätt till ekonomisk ersättning om de tvingas stanna hemma från arbete.

Omtanke bad om ett förtydligande på varför dessa grupper löper större risk:

– När vi arbetar med listan över de grupper som har störst risk att drabbas av ett mer allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 kommer viktig information från resultat i publicerade vetenskapliga studier som har gjorts på olika håll i världen. När det finns möjlighet analyserar vi också data från svenska register. När vi för ett år sedan sammanställde en lista över riskfaktorer var det inte tydligt att schizofreni eller bipolär sjukdom ökade risken. När vi nu uppdaterat listan över riskfaktorer finns mer data efter att ett år av pandemi. Det visar sig att det finns en tydligt ökad risk för ett mer allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 för den som har schizofreni eller bipolär sjukdom, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

De analyser som har publicerats gäller hela gruppen av individer med någon av dessa diagnoser. 

– Det går inte att utläsa om risken är olika för olika personer beroende på sjukdomsskede eller allvarlighetsgrad utan slutsatserna gäller hela grupperna. Det innebär att vi också anger dessa två diagnosområden på listan över risker utan att kunna ange om och hur hänsyn ska tas till individuella skillnader även om det är rimligt att tro att risken kan vara olika för olika personer, säger han och fortsätter:

– Orsaken till att schizofreni och bipolär sjukdom ökar risken för mer allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 är inte tydlig. Sannolikt bidrar flera av de faktorer som i övrigt finns på listan över risker såsom ålder, kroppsvikt, högt blodtryck och andra kroniska sjukdomar som är vanliga. 

Lista på sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk:

– Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).

– Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
– Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
– Kronisk lever- eller njursvikt.
– Diabetes typ 1 och typ 2.
– Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
– Downs syndrom.
– Bipolär sjukdom.
– Schizofreni.

Fakta om bipolär sjukdom och schizofreni

– Bipolär sjukdom innebär att man är manisk och deprimerad i olika perioder. 
– Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att personen har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever man verkligheten annorlunda, och har vanföreställningar eller hallucinationer.