Uncategorized

Personalkris – hälften vill lämna den svenska äldreomsorgen

Professor Marta Szebehely

Hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen vill byta jobb. 

Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har försämrats under senare år och är nu på flera punkter sämre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det visar en ny forskningsrapport från Stockholms universitet.

Hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen vill byta jobb. Det visar rapporten Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?, som presenterats idag.
 
Forskningsrapporten är framtagen vid Stockholms universitet och arbetet har letts av Professor Marta Szebehely vid Institutionen för socialt arbete. Undersökningen bygger på enkätsvar från sammanlagt cirka 1200 anställda inom äldreomsorgen år 2005 och 2015 i Sverige, och ytterligare drygt 4000 anställda i Danmark, Finland och Norge.

Rapporten visar bland annat att antalet brukare som en anställd inom hemtjänsten i Sverige besöker under en arbetsdag har ökat från 9 till 12 sedan 2005. Den visar också att andelen anställda inom äldreomsorgen som allvarligt övervägt att säga upp sig har ökat från 40 till 49 procent mellan 2005 och 2015.

Inom hemtjänsten har möjligheten att påverka det dagliga arbetet för den anställda minskat drastiskt. Mellan 2005 och 2015 minskade andelen som höll med om de oftast ”kan påverka hur det dagliga arbetet ska läggas upp” från 39 till 16 procent. Detta är en direkt konsekvens av de allt mer detaljreglerade arbetsuppgifterna, vilket försämrar både arbetstrivseln och möjligheterna att anpassa hjälpinsatserna till de äldres skiftande situation.

Rapporten tar även upp att så kallade delade turer, att arbetsdagen är uppdelad i två pass med minst två timmars obetald arbetstid emellan, förekommer i princip enbart i Sverige. I Sverige drabbar det 38 procent av de anställda inom hemtjänsten och 47 procent av de anställda på äldreboenden minst en gång i månaden.

Sverige hamnar överlägset sist på frågan ”Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och utvecklas i yrket?” Inom hemtjänsten håller endast 17 procent med medan siffrorna för våra grannländer är: Danmark 34 procent, Finland 43 procent och Norge 28 procent.

Forkningsrapporten presenterade vid ett seminarium arrangerat av fackförbundet Kommunal. Närvarade gjorde bland andra äldreminister Åsa Regnér och Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Läs hela rapporten ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?” här.