Äldreomsorg

Pensionärer upplever digitalt utanförskap

Tillgången till dator och surfplatta är bättre än till smarta telefoner för PRO-medlemmarna.

Vården har inte lyckats nå äldre med digitala vårdmöten under pandemin. Pensionärer har lägre digital kunskap en sämre tillgång till smarta telefoner, enligt en ny undersökning från PRO.

Vården har inte lyckats nå äldre med digitala vårdmöten under pandemin. Pensionärer har lägre digital kunskap en sämre tillgång till smarta telefoner, enligt en ny undersökning från PRO.

Begripsam har tillsammans med Pensionärernas Riksorganisation, PRO, undersökt hur PRO:s medlemmar använder internet. Över 15 000 medlemmar har svarat i undersökningen och jämförts med en kontrollgrupp av personer under 65 år.

Enligt undersökningen fanns inte ett enda område där användningen av internet är lika stor för PRO-medlemmarna som för kontrollgruppen. Och för alla undersökta områden tycker PRO-medlemmarna att det är svårare med internet än kontrollgruppen. Det finns också ett större upplevt digitalt utanförskap bland PRO-medlemmarna.

Dessa klyftor är förmodligen ännu större. De PRO-medlemmar som deltagit i undersökningen är i stor utsträckning digitalt aktiva. Från medlemsträffar och andra aktiviteter är det känt att det också finns medlemmar i PRO som inte använder internet eller som gör det väldigt sällan. Få av dessa personer har deltagit i undersökningen.

Storleken på de digitala klyftorna varierar. De är minst när det gäller att betala räkningar online, att använda e-post och att kolla på vädret. De blir betydligt större när det kommer till mediekonsumtion, användning av sociala medier och e-handel.

Färre vårdmöten för äldre

Vården har inte lyckats nå PRO-medlemmarna med digitala vårdmöten under pandemin. Det är istället kontrollgruppen som ökat sin användning av digitala vårdmöten. Eftersom äldre var en utpekad riskgrupp och äldre generellt har ett större vårdbehov får det betraktas som ett misslyckande att inte fler har erbjudits vårdmöten via nätet. Många av deltagarna i den här undersökningen är redo för sådana möten och har den digitala kompetensen att genomföra dem.

När det gäller tillgång till utrustning så finns det en sämre tillgång till smarta telefoner bland PRO-medlemmarna jämfört med kontrollgruppen. Tillgången till dator och surfplatta är i stort sett lika. Men för all sorts utrustning gäller att PRO-medlemmarna i högre utsträckning säger att de behöver mer kunskaper och att de tycker att utrustningen är svårare att använda.