Nyheter

Panelsamtal i Kalmar om gängkriminaliteten

Efter filmvisningen hölls ett panelsamtal med kommun och samhällsaktörer i Kalmar.

Kommunledningen och nyckelpersoner på Kalmar kommun bjöds in till förhandsvisning av filmen Bullets med tillhörande panelsamtal för att diskutera gängproblematiken.

Kommunledningen och nyckelpersoner på Kalmar kommun bjöds in till förhandsvisning av filmen Bullets med tillhörande panelsamtal för att diskutera gängproblematiken.

– Det är en film som verkligen berör och som jag hoppas kommer leda till en rejäl diskussion om utanförskap, fattigdom och kriminalitet. Ett samhällsproblem som inte bara kan lösas genom fler poliser och hårdare straff. Det är uppmaning till hela samhället att tänka bort stuprör och agera över organisatoriska gränser, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Filmen Bullets skildrar gängkriminaliteten i Husby. En 12-årig pojke drömmer om att bli veterinär, men hamnar i onda spiraler av gängkriminalitet som han inte vet hur han ska hitta ut från. Fryshuset har anordnat förhandsvisningar av filmen för statliga politiker och kommuner.

Gängkriminaliteten är komplex, något som också skildras i filmen. Precis som i Husby, har Kalmar också problem med att barn och unga rekryteras till gäng i unga åldrar och fastnar i kriminella mönster.
– Filmen öppnar upp för ett samtal om hur vi som samhälle konkret ska kunna vända den dödliga våldsspiral som många av våra ungdomar befinner sig mitt i. Som kommun har vi ett stort ansvar och vi måste bli bättre på att samarbeta kring utsatta familjer och individer, säger Dzenita Abaza, kommunalråd.
– Vi som jobbar med detta vet ju att det är så här det ser ut. Vägen framåt är att skapa en framtidstro hos de här barnen. Kraften hos gängen är väldigt stark och där måste vi också fånga barnen tidigt, säger Camilla Freedeke, socialchef.
Hur ser situationen kring gängkriminalitet i Kalmar ut just nu?
– Kalmar har en liknande problembild som i Husby, även om det inte rör sig av samma omfattning. Det positiva är att vi har vässat vårt arbete och samverkan med mellan polis och kommunen. Vi har kommit ganska långt i vår plan med att hantera gängproblematiken. Samtidigt som vi släcker bränder, arbetar vi även långsiktigt för att bygga strukturer som förebygger gängkriminalitet, säger Niko Kalcidis, kommunpolis.
Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen?
– Vi har tittat på platser med utveckling som vi inte vill ska ske i Kalmar. Vi har lärt oss att det handlar om att jobba i mellanrummen och inte skilja på ditt uppdrag och mitt uppdrag. Tidigare inom kommunen har vi inte alltid arbetat i de mellanrummen, utan skiljt våra uppdrag från varandra. Det är ett arbetssätt som inte fungerar. Vi behöver också öka tilliten till varandra och visa det för de som möter oss. Arbetet är väldigt långsiktigt i och med att vi måste arbeta med de små barnen. Snabba effekter är svåra att få, säger Camilla.
Kalmar kommun har kommit i gång med en samverkansmodell för att tidigt förebygga nyrekryteringen av unga till kriminella gäng. Modellen heter SSPF och står för hur skola, socialtjänst, polis och fritid ska samarbeta för att barn och unga ska välja andra vägar än kriminalitet. För att få arbeta med modellen krävs samtycke från barnets föräldrar.
– Modellen handlar verkligen om att täcka igen de där mellanrummen. Det har varit en utmaning att komma i gång, men när vi väl får samtycke fungerar metoden väl. När vi jobbar i SSPF jobbar vi tidigt i åldrarna, vilket är bra. Men det är också viktigt att samtidigt titta på vad vi har i grunden av systemet som ska göra att man inte lockas till kriminella gäng från början, säger Camilla.
Filmen Bullets har premiär för allmänheten den 28 april.
Källa: Kalmar kommun