Äldreomsorg

”Ovaccinerade borde inte arbeta i LSS-verksamhet”

Christina Heilborn

FUB ställer sig bakom Statens medicinsk-etiska råds uttalande om att anställda som arbetar med att ge omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.

FUB ställer sig bakom Statens medicinsk-etiska råds uttalande om att anställda som arbetar med att ge omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.

DEBATT: Flera internationella forskningsstudier visar att vuxna med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka och att avlida i covid-19.
– Det är helt orimligt att personalens individuella val, att vaccinera sig eller inte, ska väga tyngre än rätten för personer med intellektuell funktionsnedsättning att slippa bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare.

Folkhälsomyndigheten har nyligen gått ut med en uppmaning till arbetsgivare (2021-09-15) om att öka ansträngningarna för att personal som arbetar nära riskgrupper ska vara vaccinerad mot covid-19. Det är bra, men FUB vill gå ett steg längre när det gäller personal inom LSS-verksamhet:

– Kräv vaccination vid nyanställning och omplacera personal som vägrar att vaccinera sig, säger Christina Heilborn. Liv och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning måste gå före personalens vaccinovilja. Chefer inom LSS-verksamhet kan inte bara förhålla sig till arbetsrätten utan de måste också värna rätten till goda levnadsvillkor för personer med LSS-insatser.