Migration

Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes Förbund, är Årets Changemaker 2019

Omid Mahmoudi tilldelas utmärkelsen Årets Changemaker 2019.

Årets Changemaker 2019 går till Omid Mahmoudi för sitt brinnande och viktiga engagemang för ensamkommandes rätt och integration. Omids arbete är en viktig plattform för ensamkommande och engagerar idag över 3000 volontärer och nyanlända. 

Årets Changemaker 2019 går till Omid Mahmoudi för sitt brinnande och viktiga engagemang för ensamkommandes rätt och integration. Omid grundade förbundet 2013, och idag finns de på över 20 orter runt om i Sverige. Omids arbete är en viktig plattform för ensamkommande och engagerar idag över 3000 volontärer och nyanlända. 

För andra året i följd delar Ashoka och Raoul Wallenberg Academy ut utmärkelsen Årets Changemaker för att uppmärksamma unga sociala entreprenörer som driver samhällsförbättrande initiativ. Omid är en ung Changemaker som genom empati och handlingskraft gått från idé till handling, och därmed skapat ett mer inkluderande och öppet Sverige.

Årets Changemaker får under ett års tid strategisk coachning från Antrop, Accenture och Coompanion, samt tillgång till deras nätverk.

“Raoul Wallenberg Academy och Ashoka vill att unga ska bjudas in som ledare och beslutsfattare i de system som påverkar dem idag och vara medskapare för de system som kommer påverka dem i framtiden. Med utmärkelsen Årets Changemaker visar vi på den enorma förändringskraft som finns hos unga och hur unga Changemakers mod, samhällsengagemang och kreativitet bidrar till ett medmänskligt och hållbart samhälle”, säger Johanna Westin, Tillförordnad Generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy.

”För att lösa dagens samhällsutmaningar behövs fler människor som agerar. Att vara en samhällsförändrare (Changemaker) är inte ett yrke, utan ett karaktärsdrag och en ledarstil. Utmärkelsen Årets Changemaker fångar upp detta viktiga drag bland unga samhällsförändrare som agerar och inspirerar fler att följa efter!”, säger Emma Lindgren, Co-Director, Ashoka Nordic

Utmärkelsen Årets Changemaker 2019 initieras av Ashoka och Raoul Wallenberg Academy i samarbete med Antrop och Accenture med stöd från Coompanion som en del av Changemakers Yard.

Juryn består av KatarinaWalter, VD Antrop, Kevin Brungardt, Senior Manager på Accenture, Nargis Rahimi, medgrundare av Shifo Foundation, samt Gabriella Kärnekull Wolfe, grundare av #intedinhora och utnämnd till Årets Changemaker 2018.

Juryn ser stor potential för att mobilisera fler människor till ett medmänskligt samhälle, samt ytterligare spridning av initiativet via den strategiska coachningen. Omids empati och ledarskapsförmåga har både lyckas skapa ökad förståelse kring ensamkommandes sak, samt etablera en aktiv och expanderade mötesplats. Genom sin målmedvetenhet och medmänsklighet är juryn stolt att utse Omid till Årets Changemaker 2019 och ser honom som en källa till inspiration för ungdomar att agera som samhällsförändrare.

Changemakers Yard

2018 lanserade Raoul Wallenberg Academy och Ashoka den digitala plattformen Changemakers Yard, en mötesplats för unga sociala entreprenörer och changemakers som vill förändra världen. Plattformen Changemakers Yard bygger på organisationernas samlade expertis inom området och syftar till att stötta unga att utveckla sina samhällsförbättrande idéer. Med kunskap, verktyg och inspiration ska unga ges möjlighet att utveckla de förmågor som krävs för att skapa positiv samhällsförändring i en alltmer komplex och föränderlig värld. Plattformen möjliggör även för målgruppen att träffa och få stöd av andra changemakers. 
Om initiativtagarna av Årets Changemaker:
Ashoka är världens största nätverk för sociala entreprenörer och Changemakers, med över 3500 så kallade Ashoka Fellows i över 90 länder.

Raoul Wallenberg Academy är en insamlingsstiftelse som utbildar unga att agera i Raoul Wallenbergs anda.