Nyheter

Omfattande samsjuklighet vid spelmissbruk

Stefan Sandström bok Spelmissbruk
Leg. psykolog Stefan Sandström är aktuell med nya boken "Spelmissbruk". Foto David Neman

Beroende av spel om pengar – hasardspelsyndrom – är ett svårt och omfattande problem som får allvarliga konsekvenser ekonomiskt, socialt, yrkesmässigt och i nära relationer. Det är vanligt att spelmissbrukare lider av andra missbruk och samsjuklighet, men dess betydelse för behandling ignoreras. Det menar leg. psykolog Stefan Sandström som har skrivit nya boken ”Spelmissbruk”.

De flesta spelmissbrukare lider av såväl alkohol- eller narkotikamissbruk som psykiatrisk samsjuklighet och annan problematik som till exempel trauma, adhd, personlighetssyndrom, kriminalitet, depressioner, ångesttillstånd och bristfällig mentaliseringsförmåga. 

– Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem, det är centralt att vi behandlar hela personen, säger Stefan Sandström som har arbetat med beroendeproblematik i snart 40 år.

Vanligt med annat beroende och samsjuklighet

Amerikansk forskning, Petry med flera (2005), visar att 73,2 procent av de spelberoende också hade ett alkoholberoende eller -missbruk och 38,1 procent hade narkotikamissbruk eller -beroende. 41,3 procent av spelmissbrukarna hade ångestsyndrom. 49,6 procent av spelmissbrukarna hade affektiva syndrom, antingen som depression eller som bipolaritet. Sundqvist och Wennbergs studier (2022) visar att bland alla spelare under 25 år var risken för generaliserat ångestsyndrom tre gånger högre än för normalpopulationen.

Efter lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018 ligger det ett särskilt ansvar på socialtjänst och hälso- och sjukvård att erbjuda stöd och behandling åt spelmissbrukare. 

Boken ger en bred kunskapsbas

I ”Spelmissbruk – beroende av spel om pengar” synliggörs att samsjukligheten har en viktig praktisk betydelse för både behandling och bemötande. Boken ger en bred kunskapsbas om fenomenet spelberoende – dess omfattning, förutsättningar, särdrag och likheter med andra beroenden. Andra områden som berörs är biologiska aspekter, relationer och medberoende och det så kallade losersyndromet som är en viktig faktor för att utveckla spelberoende.

Boken vänder sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med spelmissbrukare, till exempel inom socialtjänst, psykiatri och HVB. Den kan också läsas med behållning av frivilligorganisationer, personer med spelberoende och anhöriga.

Om Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg. psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker. Han driver i dag egen verksamhet med fokus på utbildning, handledning och behandling. Stefan Sandström är författare till ett flertal böcker, bland annat Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia Kompetens, 2019). Han är bosatt i Skåne.