Ökning av alkoholkonsumtionen i nian

Årets ANDTS-undersökning redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun.
– Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, FRIS.

Årets ANDTS-undersökning redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun.
– Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, FRIS.

Årets ANDTS-undersökning redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun.
– Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

För 25:e året i rad genomförs den årliga ANDTS-undersökningen i Skellefteå bland årskurs nio på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Alkoholvanornas siffror pekar åt fel håll i åk 9

2015 var det 12,7 procent av niondeklassarna i Skellefteå kommun som uppgav att de använt eller använder alkohol (De lägsta siffrorna sedan undersökningen startade 1995). Därefter har siffrorna bara blivit högre när det gäller niornas alkoholvanor. 2018 låg siffrorna på 19 procent och i år landande de på 25 procent. Det innebär att var fjärde niondeklassare i Skellefteå kommun uppger att de använt eller använder alkohol.

– Det är en oroväckande tendens, konstaterar Anna Schönfeldt.

Mer glädjande i årets undersökning är att åk 2 gymnasiets siffror gällande alkoholkonsumtion är de bästa som uppmätts sedan undersökningen startade.

Dopningen sticker ut

Det är inte många individer som håller på med dopning men siffrorna i Skellefteå kommun sticker ut jämfört med Sverige i övrigt. Bland elever i åk 2 gymnasiet är det 2,65 procent som uppger att de håller på (0,65 procent i riket 2018) och 2,25 procent i åk 9 (1 procent 2018 i riket).

– Av de som dopar sig är killarna en klar majoritet, säger Mattias Käller.

Alla är inte lika trygga

Det är fortfarande stora skillnader bland killar och tjejer när det gäller trygghet. Killar är fortfarande betydligt tryggare än vad tjejerna är i samhället.

– Vi känner att det är viktigt att synliggöra det här problemet berättar Mattias Käller och fortsätter:
– Det gäller att man tänker in detta när man bygger och förändrar i en stad, genom att tex. anpassa miljöer så att det inkluderar många olika grupp av individer.

Under de senaste tre åren är de allt fler som känner sig mobbade både innan och under högstadiet, vilket är oroväckande. Där har skolan en viktig roll att jobba med värdegrundsarbete och trygga miljöer.

Spel är tillbaka i undersökningen

Inför årets undersökning har ett S lagts till i namnet för undersökningen som numera heter ANDTS.

– Anledningen är att regeringen har valt att lyfta in spel i sin ANDT-strategi. Därför valde vi att lyfta in det igen, förklarar Mattias Käller.
Senast spel fanns med i undersökningen var 2010.

Related posts