Nyheter

Ökat stöd för barn med frihetsberövad familjemedlem

Bidraget ingår i en statlig satsning att möta ökad utsatthet i samband med utbrottet av covid-19.

Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, har tilldelats 2,3 miljoner kronor i extra bidrag av Socialstyrelsen för att utöka stödverksamheten till barn och ungdomar med en frihetsberövad förälder eller familjemedlem. Bidraget ingår i en statlig satsning att möta ökad utsatthet i samband med utbrottet av covid-19.

– Vi är väldigt glada för de extra medel vi har fått eftersom det innebär att vi bättre kan möta det stora behovet av stöd. Vi har märkt en påtaglig ökning av samtal till vår stödlinje och chatt medanledning av covid-19. Barn och ungdomar känner oro och har många funderingar som kan vara svåra att få uppmärksamhet för när mamma eller pappa är frihetsberövade, säger Madelein Kattel, verksamhetschef på Bufff Sverige.

Det extra tillskottet kommer att användas till att hålla stödlinjen och chatten öppen på kvällar och helger samt öka bemanningen för att kunna ta emot ännu fler samtal.

– Vi kommer även att fortsätta utveckla vårt mobila stöd där vi träffar barn och ungdomar på plats där de bor. Det ökar tillgängligheten och möjligheten att kunna hjälpa, säger Madelein Kattel.

Bufffs bedömning är att det förstärkta stödet kommer att behövas även efter pandemin och hoppas att bidraget ska bli permanent.

– Vi har de senaste åren märkt ett tilltagande behov av stöd till barn och ungdomar, sannolikt på grund av att antalet lagförda ökar och att kännedomen bland barn om Bufff har blivit större. Vår förhoppning är att vi får behålla stödet även när covid-19 klingar av, säger Madelein Kattel.