Nyheter

Ökat antal självmord under 2018

Hela 1 574 personer begick självmord under förra året.

Under 2018 tog 1 574 personer sina liv i Sverige. Det är en ökning med 30 personer jämfört med året innan. Den största ökningen har skett i åldersgrupperna 15 till 24 och 25 till 44 år. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Under 2018 tog 1 574 personer sina liv i Sverige. Det är en ökning med 30 personer jämfört med året innan. Den största ökningen har skett i åldersgrupperna 15 till 24 och 25 till 44 år. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens siffror visar att 1 478 personer begick självmord under 2016 och året därpå var siffran 1 544. Under 2018 ökade siffran ytterligare då 1 574 personer tog sina liv. Totalt är det 30 personer som varje vecka tar sina liv.

– Det är en djup tragedi för alla drabbade och för samhället i stort. Trots att vi pratar mer öppet om självmord och fler insatser görs idag så fortsätter självmordstalen att öka. Det visar på att det satsas alldeles för lite på suicidpreventiva åtgärder. Nu behövs krafttag från alla delar i samhället och kunskapen om hur vi kan förhindra självmord måste öka, säger Sonny Wåhlstedt, talesperson för Suicide Zero.

– Det är ett stort misslyckande för hela samhället att vi inte lyckas minska antalet suicid. Det som behövs nu är en reviderad, nationell handlingsplan för att möta nollvisionen, mer pengar till suicidpreventiv forskning samt kunskapshöjande insatser, fortsätter han.

I årets överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, satsas 1,77 miljarder kronor på området Psykisk hälsa. Av de miljarderna öronmärktes inget till suicidprevention. Suicide Zero anser att suicidprevention måste bli ett eget och prioriterat område med mycket större satsningar för att självmordstalen ska minska radikalt.