Skyddat boende

Nytt viktigt forum för skyddade boenden

Intresset är stort bland utställarna

Stiftelsen insats skyddat boende och SSIL – för vård och omsorg arrangerar Dagen för Skyddat boende den 26 oktober på Gothia Towers i Göteborg. 

Stiftelsen insats skyddat boende och SSIL – för vård och omsorg arrangerar Dagen för Skyddat boende den 26 oktober på Gothia Towers i Göteborg. En avgörande mötesplats för ökad kunskap och kvalitet i framtidens skydd- och säkerhetsbransch.

Maria Fischer och Sol Lindhöjd, som båda driver skyddade boenden, har länge sett ett behov av en samlingspunkt för utförare och beställare inom skyddat boende.

– Det har varit tydligt att det är något som har saknats. Det har vi också märkt när vi har talat med kollegor i branschen på våra närverksträffar som vi har anordnat inom Stiftelsen Insats skyddat boende, säger Maria Fischer, som är ordförande i stiftelsen och driver Safe Homes and Care.

Stiftelsen tog kontakt med SSIL – för vård och omsorg som är vana att arrangera uppskattade utbildningsdagar för placeringsansvariga inom socialtjänsten. SSIL nappade på idén och tillsammans kommer man nu att arrangera Dagen för Skyddat Boende den 26 oktober på Gothia Towers i Göteborg.

En unik mötesplats i branschen

– SSIL har också sett ett stort behov av en renodlad dag för skyddat boende. Vi är en unik mötesplats i branschen och proffs på att skapa forum både på fysiska och digitala plattformar. Med vår samlade kompetens tillsammans med stiftelsens expertis skapar vi en dag med spännande samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapslyft för de som placerar inom skyddat boende eller är verksamma inom skydd och säkerhet, säger Fredrica Berg, marknadsansvarig på SSIL.

Dagen blir helt kostnadsfri och ger möjlighet för placeringsansvariga att möta aktörer inom branschen som kommer att finnas med som utställare. Upplägget blir lika som SSIL:s övriga utbildningsdagar med intressanta föreläsningar varvat med fika, lunch och tid för nätverkande.

– Tillsammans kan vi se till att öka kunskapen och kvaliteten i framtidens skydd- och säkerhetsbransch, säger Fredrica Berg.

En av talarna är kriminalkommissarie Gunnar Appelgren från Polisen där han sedan decennier arbetar mot organiserad brottslighet. Han förespråkar en gemensam strategi gällande våld i nära relation, våld i offentlig miljö och våld i kriminella miljöer.

Avhopparverksamhet har inte fått utrymme

– Det talas mycket om våld i nära relationer, medan avhopparverksamheten inte har fått så mycket utrymme och det behövs mer kunskap kring det. Det är ett högaktuellt ämne, men man pratar mest om gängkriminaliteten och inte om skyddet och de åtgärder som måste till där, säger Maria Fischer.

– Det är en bred, heterogen målgrupp som hänger ihop och behöver skydd på lika villkor, men inte nödvändigt vis av samma utförare och i samma form; personer utsatta för våld i nära relationer, hedersvåld, avhoppare från kriminalitet, vittnesskydd och anhörigskydd, säger Sol Lindhöjd, Mälarbygden skyddat boende.

Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet, kommer att tala om vad det innebär för barn som utsatts för våld i familjen att bo med sin mamma på skyddat boende och vad de själva uttrycker att de värdesätter i möten med yrkespersoner som kan ge psykosocialt stöd.

Övriga föreläsare är Fredrik Malmer, socionom och leg. psykoterapeut, vars föreläsning handlar om barn och trauma. Josefin Kjellberg, doktorand i socialt arbete vid Uppsala universitet belyser stödet till partnervåldsutsatta kvinnor vid uppbrott och eftervåld.

Nya lagstiftningen ställer högre krav på kunskap

– Vi ville både ha med uppdaterad forskning blandat med vad som händer ute på fältet och en hel del praktiska tips. Den planerade nya lagstiftningen gör att skyddat boende med största säkerhet kommer att omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav, något som ställer ännu högre krav på ökad kunskap, säger Maria Fischer.

– Flertalet utställarplatser är redan bokade, så intresset är stort. Alla oavsett driftsform är välkomna. Vi kollegor i branschen behöver teama upp oss och då behöver vi träffas, bli kunniga tillsammans. Det är så jag tror att vi kommer att stärka kvaliteten, säger Sol Lindhöjd.

Stiftelsens ändamål är att verka för att stärka livsvillkoren för våldsutsatta personer samt utveckla kvalitet och kompetens till godo för de våldsutsatta inom ramen för insatsen skyddat boende.

– Dagen innan passar vi också på att hålla en nätverksträff i Göteborg för att djupare diskutera bland annat offentlig upphandling, avslutar Maria Fischer.