Äldreomsorg

Nytt stöd för att klara av rehabilitering efter covid-19

Genom verktyget kan regioner och kommuner själva beräkna hur stort behovet av rehabilitering kan komma att bli.

Här är det nya stödet från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har tagit fram flera stödmaterial till hälso- och sjukvården för att de ska kunna möta det ökade behovet av rehabiliterade insatser. 

Under måndagens presskonferens berättade Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, att man nu har tagit fram stöd för rehabilitering av patienter som har varit svårt sjuka av covid-19.

Många som har intensivvårdats för sjukdomen behöver långvarig rehabilitering. Speciellt de som har vårdats i respirator kan ha fått försvagade muskler, även de muskler som man behöver till andningen. Vissa får även neurologiska och psykiska besvär.

– Många av de som har vårdats för covid-19 kommer att behöva rehabilitering under lång tid för att undvika bestående funktionsnedsättningar. Därför behöver beslutsfattare i regioner och kommuner planera för att kunna ta omhand alla dessa patienter, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Som ett stöd i planeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett verktyg där regioner och kommuner själva kan beräkna hur stort behovet av rehabilitering kan komma att bli. I ett tillhörande dokument finns även råd om hur verksamheterna kan organiseras för att klara av ett ökat antal patienter. Det handlar exempelvis om att det kan införas specifika mobila rehabteam.

– Personer som har varit svårt sjuka i covid-19 kommer att finnas på alla vårdnivåer, såväl på sjukhus som i primärvården, hemsjukvården och på särskilda boenden för äldre. Åtgärder som normalt brukar utföras i slutenvården kan behöva göras i öppenvården.

Socialstyrelsen publicerar även senare i veckan två kunskapsstöd riktade till personal, dels inom slutenvård och dels inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. De innehåller konkreta rekommendationer om bland annat andningstekniker, fysisk träning, psykologiskt stöd, åtgärder vid svårigheter att svälja samt nutritionsbehandling.

Rehabilitering i samband med covid-19, stöd för planering
 
Beräkningsverktyg för eftervård