Nytt kunskapsstöd informerar om fast vårdkontakt

Informerar om vem som har rätt tillen fast vårdkontakt, vem som kan bli vårdkontakt och vad kontaktens uppgifter är.
En fast vårdkontakt hjälper patienten med att samordna vårdinsatser

Informerar om vem som har rätt tillen fast vårdkontakt, vem som kan bli vårdkontakt och vad kontaktens uppgifter är.

Socialstyrelsen har släppt ett nytt kunskapsstöd som heter Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan. Innehållet i foldern beskriver bland annat varför och när en fast vårdkontakt ska utses och vem som kan utses till fast vårdkontakt.

Kunskapsstödet beskriver varför en fast vårdkontakt ska utses, vem som kan utses till fast vårdkontakt, när, var och hur en fast vårdkontakt kan arbeta, samt de bestämmelser som gäller.

Personer som behöver insatser från både kommun och landsting kan behöva en samordnad individuell plan, SIP, vilket också beskrivs i kunskapsstödet.

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. En fast vårdkontakt bör kunna bistå patienten i att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter och vara patientens kontaktperson. Det kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, undersköterska eller mentalskötare. Vid livshotande tillstånd ska en läkare utses.

För personer som behöver insatser från både kommun och landsting ska en samordnad individuell plan förtydliga huvudmännens ansvar på ett individuellt plan.

I Sverige har ett fåtal patienter med omfattande behov av hälso- och sjukvård erbjudits en fast vårdkontakt, trots att rätten till fast vårdkontakt infördes i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, år 2010. Kunskapsstödet är tänkt att bidra till att patienter med omfattande behov i större utsträckning än tidigare ska erbjudas en fast vårdkontakt. Kunskapsstödet är också tänkt att bidra till att det vid långvariga behov av både vård och omsorg upprättas en samordnad individuell plan. Stödet kan även användas som underlag när lokala rutiner utformas.

Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan är utgivet av Socialstyrelsen.

Related posts