Nyheter

Nytt initiativ för att hjälpa hemlösa barnfamiljer

Modellen Barns Bostad Först ska ge fler hemlösa barnfamiljen chans till bostad.

Rädda Barnen tillsammans med Sveriges Stadsmissioner introducerar en ny modell som ska hjälpa fler barnfamiljer till ett stabilt boende. Bostadsbolaget Willhem tilldelar lägenheter till projektet.

Rädda Barnen tillsammans med Sveriges Stadsmissioner introducerar en ny modell som ska hjälpa fler barnfamiljer till ett stabilt boende. Bostadsbolaget Willhem tilldelar lägenheter till projektet.

Modellen Barns Bostad Först har som mål att fler barnfamiljer i Sverige som lever i strukturell hemlöshet ska få en stabil och långsiktig boendesituation och en hållbar försörjning. Tanken är att tillgång till en egen bostad ska kombineras med individuellt flexibelt stöd av en vägledare, utifrån varje familjs behov där barnet står i centrum. För att projektet ska bli verklighet krävs tillgång till bostäder och man har därför valt att vända sig till hyresvärdar med fastighetsbestånd i södra Sverige.

Willhems fastighetschef i Helsingborg nappade på idén.

– Vi tyckte direkt att det här känns som ett bra initiativ som vi gärna prövar, säger Niki Radjenovic, fastighetschef i Helsingborg. Många behöver extra stöd för att klara sitt boende och här kan Rädda Barnens vägledare som är kopplat till projektet göra stor skillnad. Initialt erbjuder vi tre lägenheter i Helsingborg. Det känns väldigt bra att kunna bidra till att utsatta familjer får en bostad som gör det möjligt för barnen att fortsätta gå i skolan och ha en meningsfull fritid.

Fakta om Barns Bostad Först

Modellen utgår från barnkonventionen och ska bidra till de globala målen i Agenda 2030. Modellen är framtagen av Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner med hjälp av IKEA som har delfinansierat arbetet.