Nyheter

Nytt centrum för kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem med stora kostnader för samhället och kvinnor är extra utsatta. Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, har nu fattat beslut om att inrätta ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa. 

Psykisk ohälsa är ett växande problem med stora kostnader för samhället och kvinnor är extra utsatta. Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, har nu fattat beslut om att inrätta ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR. Målet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder.

Vid Uppsala universitet finns vetenskaplig kompetens och ett mycket stort engagemang för frågorna inom flera olika ämnesområden. Därför inrättas nu ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR. Syftet är att samla universitetets breda kompetens för att ge forskarna de bästa förutsättningarna att förstå, förebygga och behandla den ökande ohälsan.

– Vår breda kompetens som fullskaligt universitet ger oss stora möjligheter att bidra med ny gränsöverskridande kunskap. Med WoMHeR vill vi möta de omfattande nationella och internationella samhällsutmaningarna med ökande psykiska ohälsan hos kvinnor i olika åldrar. Det är en långsiktig satsning, som utnyttjar kompetenser från hela universitetet, säger rektor Eva Åkesson.

I dag finns WoMHeR vid Uppsala universitet som ett aktivt nätverk med 50-talet seniora forskare från alla tre vetenskapsområden. Detta nätverk samt en tvärvetenskaplig forskarskola blir centralt i den kommande verksamheten. Den övergripande målsättningen för WoMHeR är att generera evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Syftet med aktiviteter som planeras är att de ska bidra till att ta fram kunskap inom området, utbilda forskare och förstärka nätverk där komplexa forskningsfrågor kan belysas ur olika perspektiv.