Äldreomsorg

Nya tjänster erbjuder sällskap till äldre

Matchade möten mellan ung och gammal ska ge ett aktivt och rikare liv.

Hemtjänsten inte räcker till för sociala och själsliga behov. Företaget Camigo vill öka livskvaliteten för äldre genom att låta ungdomar kunna bli ett extra stöd i vardagen.

Hemtjänsten räcker inte till för sociala och själsliga behov. Företaget Camigo vill öka livskvaliteten för äldre genom att låta ungdomar kunna bli ett extra stöd i vardagen.

– Vi vet att längtan efter sällskap och en go stund i vardagen bor överallt. Men för många anhöriga är det svårt att hitta tillfällen i vardagen. Det är till dem vi vill sträcka ut en hand. Våra unga hjältar kan stanna en stund och ge tid för berättelser och ett aktivare liv. Vi är helt enkelt den där vardagskramen när ingen annan hinner, säger Karolina Eng, vd och rekryteringsansvarig på Camigo.
Idén är att matcha äldre med ungdomar som kan ge stöd i vardagen där intresse, livsstil och personlighet får styra. En målgrupp är äldre som bor hemma och vill ha extra social gemenskap och enklare hemtjänstsysslor som inte har med hygien eller medicin att göra. En andra målgrupp är boende på särskilt boende för äldre där ungdomar kan göra besök till exempel en gång i veckan och göra roliga aktiviteter tillsammans.

De ungdomar som rekryteras av Camigo får en utbildning och blir certifierade enligt Camigos egen modell. Utbildningen är evidensbaserad – framtagen tillsammans med ledande forskare och läkare – och utgår från fyra viktiga pelare för att främja livskvalitet bland äldre.

– Utbildningen lutar sig delvis mot Folkhälsomyndighetens kartläggning av fyra grundläggande stenar för att människan ska uppnå välmående i sin helhet. Det handlar om social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och att känna meningsfullhet, berättar Karolina Eng.