Nyheter

Nya pengar till våldsförebyggande arbete i Lund

Projektledare Pia Forsberg och förskolechef Annika Selander

För femte året i rad väljer Länsstyrelsen i Skåne att ge utvecklingspengar till Bygga Broar, ett projekt som främjar integration, stärker barns rättigheter och motverkar hedersrelaterat våld i Lund.

För femte året i rad väljer Länsstyrelsen i Skåne att ge utvecklingspengar till Bygga Broar, ett projekt som främjar integration, stärker barns rättigheter och motverkar hedersrelaterat våld i Lund.

– Inom Lunds kommun möter medarbetarna varje dag ett stort antal föräldrar, barn och ungdomar inom förskola, skolan och socialtjänsten och det blir tydligt att det finns skilda normer och livsmönster kring sådant som jämställdhet, kunskap om kroppen, kön, funktionsnedsättningar med mera, säger Göran Wallén (M), ordförande i socialnämnden. Med projektet Bygga Broar kan vi stödja de medarbetare som varje dag ställs inför komplexa värdegrundsfrågor inom dessa områden.

Projektet drivs i samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningen. Närmare 300 förskolerektorer, förskolepedagoger samt medarbetare i Pedagogiska resursenheten, på totalt 25 förskolor och två öppna förskolor har genomgått utbildningen och implementerat modellen i sina verksamheter.

– Under det kommande året fortsätter vi att sprida modellen till nya förskolor och insatser inom socialtjänsten, berättar Pia Forsberg, projektledare på socialförvaltningen. Vi ser ett stort behov av och värde i att arbeta förebyggande och långsiktigt inom de här frågorna. Genom kunskap och genom att skapa dialog kan vi sätta barnet i centrum och undvika krockar mellan olika kulturella synsätt.