Guider

Nya lagförslag efter det att socialtjänstlagen setts över

Margareta Winberg

Under Socialrättsdagen den 16 mars som JP Infonet arrangerade berättade Margareta Winberg om utredningens utmaningar och några av lagförslagen som väntas.

Många väntar på den nya socialtjänstlagen. Under Socialrättsdagen den 16 mars som JP Infonet arrangerade berättade Margareta Winberg om utredningens utmaningar och några av lagförslagen som väntas.

Efter ungefär 40 år görs nu en ordentlig översyn av socialtjänstlagen. Margareta Winberg, som är särskild utredare på socialdepartementet, berättade under ett föredrag på Socialrättsdagen att de nu är i slutspurten av utredningen.

– Vi håller på med det sista nu; detaljer, konkreta lagförslag. I slutet av april håller vi det sista sammanträdet.

Idag blir människor allt äldre, så det är en av utmaningarna att kunna hantera en större andel äldre i befolkningen. Vi har också ett helt annat samhälle idag, med fler utlandsfödda. Vem ska betala för välfärden?

De nya förslagen för framtidens socialtjänst som Margareta Winberg redan nu kan presentera handlar om:

– Bättre förebyggande arbete, på individ, grupp- och samhällsnivå.

– Ökad samverkan.

– Lägre trösklar, ökad tillit.

– Barnperspektiv.

– Jämlikhet och jämställdhet.

– Brukare och bemötande.

– Ökad kommunal makt, profession och kommunpolitiker.

– Mer likvärdig eller mindre likvärdig över landet?

De här punkterna utgår ifrån de utmaningar socialtjänsten står inför och de finns också formulerade i utredningens direktiv.

– När det gäller det förebyggande arbetet så vet vi så mycket. Vi vet att tidiga insatser ger stor effekt. Insatser på samhällsnivå ger också effekt om vi bara har modet att genomföra dem. Här kommer vi att lägga förslag, säger Margareta Winberg.

Hon berättar vad en forskare har sagt: ”Beroende på hur man planerar ett samhälle, så kan man inkludera eller exkludera. Och man kan planera bort gängkriminalitet och hemlöshet.”

– Det har vi vetat om, men vi har inte gjort det. Vi har egentligen gjort tvärt om.

Det som diskuteras i samhället är inte det förebyggande arbetet, utan det är akuta situationer och vad man måste göra åt problem när de har uppstått.

– Det är möjligt att det behövs fler poliser. Men man måste också titta på vad det är som gör att det blir såhär. Om det går att undvika innan det sker.

Det utredningen har ägnat mycket tid och kraft åt är att försöka skapa lägre trösklar och skapa tillit. Många skäms och är rädda att gå till socialtjänsten.

– Vi ska skapa en möjlighet för kommunerna, att vissa ärenden ska kunna gå en enklare väg utan behovsprövning och beslut, säger Margareta Winberg.