Nya krav på tillstånd för offentlig verksamhet

Blir 2018 året då offentlig och privat verksamhet bedrivs på lika villkor?
Blir 2018 året då offentlig och privat verksamhet inom socialtjänsten bedrivs på lika villkor? Foto: Getty images

Blir 2018 året då offentlig och privat verksamhet bedrivs på lika villkor?

I mitten av december 2017 fattades beslut om budgeten för hälso- och sjukvård samt Social omsorg. I samband med beslutet uppmanade riksdagen åter igen regeringen att ta fram ett förslag på tillstånd för offentlig verksamhet inom Socialtjänsten.

Under 2018 får hälsovård, sjukvård och Social omsorg dela på 77,7 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till bidrag för läkemedelsförmånerna, kostnader för statlig assistansersättning, bidrag till folkhälsa och sjukvård samt tandvårdsförmåner.

I mars 2017 uppmanades regeringen, av riksdagen, att lägga förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten även ska gälla för offentliga utförare. Regeringen anser inte att samma typ av tillstånd behövs och att det tidigare tillkännagivandet har behandlats färdigt.

Men Riksdagen håller inte med utan i december uppmanades regeringen igen att komma med ett förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privat verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet.

Related posts