Nyheter

Nya grepp mot brott och otrygghet

Några av världens ledande experter kommer till Stockholm.

Många kommuner har idag stora utmaningar med brott och otrygghet. Samtidigt står det klart att befintliga brottsförebyggande strategier inte har fungerat. Nu kommer några av världens ledande experter till Sverige för att beskriva hur kommuner tillsammans med näringslivet kan minska brottsligheten och öka tryggheten.

Många kommuner har idag stora utmaningar med brott och otrygghet. Samtidigt står det klart att befintliga brottsförebyggande strategier inte har fungerat. Nu kommer några av världens ledande experter till Sverige för att beskriva hur kommuner tillsammans med näringslivet kan minska brottsligheten och öka tryggheten.

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har bjudit in några av världens ledande experter för att beskriva hur man med hjälp av samarbete mellan näringsliv, kommuner och boende kan skapa säkra, trygga och attraktiva platser. 

Kortfattat handlar arbetssättet om att utgå från platsens betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Internationellt talar man ofta om platssamverkan eller Business Improvement Districts (BID) där olika aktörer tar ansvar för ett avgränsat geografiskt område.

Samtidigt lanserar man, tillsammans med KTH, en rad fastighetsägare och branschorganisationer, ett Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan i syfte att hjälpa kommuner, fastighetsägare, näringsidkare med flera aktörer att arbeta på nya sätt för att minska brottsligheten och öka tryggheten.