Familjehem

Nya föreläsare på SSIL utbildningsdagar

Sabina Björk

SSILs populära utbildningsdagar har nya föreläsare 2023 och årets tema är ”De som utmanar”. Här presenterar vi det nya startfältet som laddar för årets första utbildningsdag i Göteborg den 9 februari.

SSILs populära utbildningsdagar har nya föreläsare 2023 och årets tema är ”De som utmanar”. Här presenterar vi det nya startfältet som laddar för årets första utbildningsdag i Göteborg den 9 februari.

Årets utbildningsdagar som SSIL arrangerar fokuserar på de som utmanar våra verksamheter. Vilka gemensamma nämnare finns hos de ”svårplacerade”? På vilket sätt du kan finna en väg för att bättre möta behoven från en målgrupp i förändring?

Som vanligt hålls utbildningsdagarna på flera orter runt om i landet. Det startar med Göteborg den 9 februari följt av Gävle 23 mars och Stockholm den 27 april. Totalt arrangeras nio utbildningsdagar, en på tema LSS och övriga vänder sig till dig som placerar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

– Utbildningsdagarna är helt kostnadsfria och ger dig tillfälle att nätverka, inspireras och fylla på med kunskap och verktyg som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Vi ser fram emot ett nytt år med nya föreläsare, säger Tilda Tingvall, marknadskoordinator på SSIL.

Sabina Björk, en av årets nya föreläsare, beskriver en målgrupp i förändring utifrån kön, ålder och behovens komplexitet i sin föreläsning. Hon är beteendevetare och verksamhetsutvecklare och har bred erfarenhet av strategiska utvecklingsfrågor inom socialtjänsten. Hon arbetar med att identifiera och åtgärda brister i samhällets omsorg av särskilt sårbara individer.

Nästa föreläsare Agneta Björck ger förklaringar och en förståelse för komplexa behov hos kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning och psykiatrisk samsjuklighet. Agneta är sjuksköterska med lång erfarenhet av beroendevård, psykiatri och neuropsykiatri. Nu arbetar hon som föreläsare, handledare och utbildare.

Duon bakom boken ”När samhället är förälder”

Annelie Karlsson och Jennie Linde är också nya föreläsare 2023, även om Annelie Karlsson föreläste på SSILs utbildningsdag LSS 2022. Tillsammans har de skrivit boken “När samhället är förälder – stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn”.

I sin föreläsning utgår de från vikten av att göra placeringen och beställningen som helhet mer begriplig, meningsfull och hanterbar för den som placerats. Du får konkreta exempel på att förbereda den unga inför en ny placering och hur man kan anpassa förberedelse, mötesinbjudan och mötets genomförande.

Annelie Karlsson, specialpedagog och rektor, har lång erfarenhet av särskilt stöd. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. Jennie Linde har lång erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna med ökad sårbarhet. Hennes främsta erfarenhet är arbetet med personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykiatrisk tilläggsproblematik, trauma och kraftigt utmanande beteenden.

– Nytt för i år är ett avslutande panelsamtal där Sabina, Jennie, Annelie och Agneta samtalar kring konkreta frågeställningar och dilemman som ofta dyker upp vid arbetet med de som utmanar oss mest. Vi önskar er varmt välkomna, både deltagare och utställare, avslutar Tilda Tingvall.

 
SSIL utbildningsdagar 2023
Göteborg 9 februari
Gävle 23 mars
Stockholm 27 april
Malmö 10 maj (LSS)
Malmö 11 maj
Örebro 21 september
Luleå 12 oktober
Kalmar 16 november
Stockholm 30 november

SÄKRA DIN PLATS!
Det går redan nu bra att anmäla sig till samtliga tillfällen. Klicka här för mer info.