Nya filmer hjälper kommuner med LSS-insats

Kommuner har under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning. Ett nytt material från Myndigheten för delaktighet (MFD) ska stötta kommunerna och bidra till att bryta social isolering.
Stillbild från en av filmerna om LSS-insatsen kontaktperson.

Kommuner har under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning. Ett nytt material från Myndigheten för delaktighet (MFD) ska stötta kommunerna och bidra till att bryta social isolering.

Kommuner har under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning. Ett nytt material från Myndigheten för delaktighet (MFD) ska stötta kommunerna och bidra till att bryta social isolering.

Kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en insats som finns till för att bryta social isolering. Insatsen fyller en viktig funktion för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället och få möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån egna önskemål. Att ta ett uppdrag som kontaktperson handlar om att vara ett medmänskligt socialt stöd; att vara en medmänniska snarare än ett professionellt stöd.
Kommuner har under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner. Bristen på kontaktpersoner har lett till att det kan ta lång tid att verkställa insatsen. MFD har därför tagit fram ett kunskapsstöd som ska underlätta kommunernas arbete.– Målet med stödet är att skapa förutsättningar för mer långsiktiga kontaktpersonsuppdrag. En bra matchning är avgörande för att insatsen ska fungera på sikt. Det är bäst för personen som får insatsen och för personen som tar uppdraget som kontaktperson, säger Josefina Streling, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Kunskapsstödet ska underlätta arbetet

Stödet består av fyra filmer som beskriver hur insatsen främjar delaktighet samt material som hjälper till att förtydliga kontaktpersonens roll, socialtjänstens ansvar och annat som kan underlätta arbetet för kommunerna. Filmerna bygger på verkliga händelser, beskrivet av personer som har en kontaktperson, personer med ett uppdrag som kontaktperson samt av kommunanställda som arbetar som kontaktsekreterare.

Till filmerna finns ett skriftligt material som ska ge fördjupad kunskap om vad insatsen innebär. Allt material finns på Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden.

Samskapande metoder med olika aktörer har varit centralt i arbetet med att utforma kunskapsstödet. MFD har tillsammans med flera kommuner identifierat utmaningar och behov av stöd i arbetet med kontaktpersoninsatsen.

En viktig del av MFD:s arbete handlar om att involvera personer med egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning i frågor som berör dem. I uppdraget har MFD hämtat in erfarenheter från personer som har eller har haft en kontaktperson, men också engagerat funktionshinderorganisationer i arbetet med att ta fram kunskapsstödet.

Källa: Myndigheten för delaktighet

Related posts