Nyheter

Ny webbutbildning om barn som bevittnat våld

Brottsoffermyndigheten lanserar en ny webbutbildning för att öka kunskapen om behoven hos barn som bevittnat våld.

Ska ge yrkesverksamma mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har.

Många barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Barn har också många gånger umgänge med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Brottsoffermyndigheten lanserar nu en webbutbildning som ska ge yrkesverksamma mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas eller har vistats på skyddade boenden. Myndigheten har därför tagit fram en webbutbildning för personer som i sin yrkesroll möter de här barnen.

– Barn som upplevt våld i en nära relation är en särskilt utsatt grupp, och de behöver få rätt stöd vid rätt tidpunkt. Många barn som bevittnat våld lever också på skyddande boenden. Det finns behov av att öka kunskapen om de här barnen hos yrkesverksamma. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att gå utbildningen, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Utbildningen riktar sig framför allt till de som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är domare eller arbetar som juridiskt ombud i vårdnadsmål. Även andra yrkesverksamma inom socialtjänsten kan ha nytta av utbildningen. Den är utformad för att användas i grupp, men det går också att ta del av materialet enskilt.

– Utbildningen ger möjlighet att reflektera kring och diskutera konkreta situationer som de flesta av utbildningens målgrupper känner igen. Det kan handla om att bättre förstå hur barnen upplever umgänge med en våldsam förälder, vilket stöd de behöver och hur barnens bästa kan tas tillvara i umgängesmål i domstol eller vid möten mellan juridiska ombud och deras klienter, säger Fredrik Selin, projektledare vid Brottsoffermyndigheten.

Här hittar du webbutbildningen: www.barnsombevittnat.se