Ny studie om traumaanpassad yoga

 
Ny studie om traumaanpassad yogaPersonal inom barn- och ungdomspsykiatri i USA som har utbildats inför genomförande av en ny internationell forskningsstudie. Nu startar en ny studie om yogans effekter för barn och ungdomar som lider av trauma och psykisk ohälsa.
– Vårt forskarteam har varit i USA i sommar där personal inom barn- och ungdomspsykiatri har utbildats inför genomförande av en ny internationell forskningsstudie, säger Nóra Kerekes, Högskolan Väst.

Professor Nóra Kerekes har lett flera studier om yogans effekter på beteende, psykisk hälsa och personlighet. Hennes studie om traumaanpassad yoga inom rättspsykiatri pågår på nationell nivå i Sverige. 

Traumaanpassad yoga är en yogametod som tar hänsyn till vanligt förkommande sjukdomstillstånd inom psykiatrin med trygga och gynnsamma metoder specifikt anpassade för vården. 

Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad Yoga Sverige har utvecklat yogaprogrammen och ett utbildningskoncept och har arbetat tillsammans med Nóra Kerekes i flera av hennes forskningsprojekt och är även delaktig i det nya samarbetet i USA.

23 läkare, psykologer, konstterapeuter och sjuksköterskor som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin avslutar inom kort sin traumaanpassade yogainstruktörutbildning vid SUNY Upstate Medical University, New York, USA. Flera av dem blir en viktig del av det nya forskningsprojektet som startar under hösten 2022.

Finns inga tidigare studier på unga

Ännu finns inga studier inom barn- och ungdomspsykiatrin när det gäller yoga. Den nya studien ska undersöka om yogan kommer att minska deltagarnas traumasymtom, ångest, depression, aggression, självskadebeteenden och relationssvårigheter, samt öka deras motståndskraft och impulskontroll.

– Det har tidigare visat sig att yoga förbättrar fysiska och mentala välbefinnande och hjälper ungdomar att förbättra motståndskraft (resiliens), humör och självreglering av känslor och impulser, säger Nóra Kerekes och fortsätter:

– En viktig aspekt i våra pågående och nya projekt är att undersöka om yogautövande av patienter också främjar välbefinnande hos vårdpersonalen, som är ett sällan studerat perspektiv av behandlingsstudier.