Skyddat boende

Ny reform kräver tillståndsplikt för skyddat boende

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den nya reformen stärker våldsutsatta i skyddat boende genom att insatsen förs in i socialtjänstlagen. Framför allt så stärks barnens rätt till skydd. 

Den nya reformen stärker våldsutsatta i skyddat boende genom att insatsen förs in i socialtjänstlagen. Framför allt så stärks barnens rätt till skydd då de får ett eget beslut istället för att endast ses som medföljande. 

Lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter har nu mynnat ut till en ny reform som regeringen presenterade under en pressträff den 26 juni.

– Vi har nu ett förslag till ett nytt regelverk som stärker rättigheterna för de som vistas i skyddat boende. Barn i skyddat boende kommer för första gången att vara egna rättighetsbärare och inte medföljande. Det är ett paradigmskifte i svensk lagstiftning, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Idag saknar skyddat boende både kvalitetskrav och tillståndsplikt. Det leder till en oreglerad marknad där oseriösa aktörer kan starta och driva skyddat boende. Lagförslaget innebär att tillståndsplikt införs från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Planeras träda i kraft den 1 mars 2024

Den nya lagen planeras träda i kraft den 1 mars 2024. Reformen ställer krav på uppföljning och kvalitetsgranskning. 

– Barn i skyddat boende kan idag tvingas till umgänge med en våldsam förälder. Genom en ny lag så kan barnet få beslut om skyddsinsats när det saknas samtycke från en vårdnadshavare. Det ska också bli obligatoriskt med hälsoundersökning för barnet och vi tydliggör rätten till utbildning och gör det lättare för den skyddssökande vårdnadshavaren att själv besluta om till exempel byte av skola, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

 
Länsstyrelserna får i uppdrag att stödja kommunerna med att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende med en vårdnadshavare. Det uppdraget pågår 2023-2028 och ska genomföras i samarbete med Barnafrid vid Linköpings universitet och Jämställdhetsmyndigheten.