Karriär

Ny rapport: Så mår anställda i Sverige idag

Essity har släppt en rapport om hur anställda i Sverige mår idag.

Enligt en ny Sifo-undersökning från hälsobolaget Essity så vill 95 procent av svenska arbetstagare förbättra sitt fysiska välbefinnande och 83 procent sitt mentala. Kvinnor mår i allmänhet sämre än män.

Enligt en ny Sifo-undersökning från hälsobolaget Essity så vill 95 procent av svenska arbetstagare förbättra sitt fysiska välbefinnande och 83 procent sitt mentala. Kvinnor mår i allmänhet sämre än män.

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Essity har genom Sifo frågat 1 000 svenskar hur de mår inom respektive område och hur arbetsgivare kan bidra till att förbättra de anställdas hälsa.

Hälften säger att de mår bra fysiskt just nu – men 13 procent mår ganska eller riktigt dåligt. Nästan alla vill må bättre. Tre av fyra tycker att deras jobb påverkar deras fysiska hälsa och två av fem tror att jobbet kan göra något för att hjälpa dem att må bättre. Många önskar att de fick tid att träna på jobbet, det vill 15 procent. Nästan två av fem har blivit sjukskrivna på grund av fysiska problem, och fler kvinnor än män har blivit sjukskrivna.

Många anställda i Sverige mår bra mentalt, men en del mår också riktigt dåligt – och även här fler män än kvinnor. 83 procent vill förbättra sitt mentala välbefinnande. Nästan två av fem tror att arbetsgivaren kan hjälpa till att förbättra situationen, med mindre stress, tydligare struktur och bättre ledarskap som efterfrågas. En fjärdedel av de anställda har varit sjukskrivna på grund av problem med sin mentala hälsa. Fler kvinnor (17 procent) än män (13 procent) har varit sjukskrivna.

En liten del tror att arbetsgivaren kan göra något

Män och kvinnor svarar i stort sett likadant om sitt sociala välbefinnande. Mer än hälften säger att de mår bra, medan 11 procent mår dåligt. Sju av tio vill förbättra sitt sociala välbefinnande, framför allt yngre personer. De flesta anser att jobbet påverkar deras sociala välbefinnande, men bara en liten del tror att arbetsgivaren kan göra något åt det. After works och mer teamarbete är förslag som nämns. Undersökningen visar också att 6 procent har varit sjukskrivna på grund av sitt sociala välbefinnande, lika många män som kvinnor.

– Det är ett dystert resultat på sina håll. Jag reagerar särskilt på att så pass många önskar må bättre både mentalt och socialt. Det blir också tydligt vilken påverkan vi som arbetsgivare kan ha och har – och att vi måste tänka bortom god ergonomi och friskvårdsbidrag, säger Frida Gustafson, Health and Safety Manager på Essity i Sverige och fortsätter:

– Jag är övertygad om att vår fysiska, psykiska och sociala hälsa och vårt välbefinnande är nära sammankopplade och påverkar varandra på otaliga sätt. Att börja investera i ett område kan snabbt leda till en positiv effekt även på de andra områdena.

Från undersökningen:

55% upplever att det fysiska välmåendet är väldigt/ganska starkt
13% upplever att det fysiska välmåendet är väldigt/ganska svagt
95% vill förbättra det fysiska välbefinnandet
76% säger att arbetsplatsen har mycket/ganska stor betydelse för det fysiska välmåendet
40% säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det fysiska välmående
15% önskar få möjlighet att röra på sig under arbetstid
37% har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det fysiska välmåendet
58% upplever att det mentala välmåendet är väldigt/ganska starkt
14% upplever att det mentala välmåendet är väldigt/ganska svagt
83% vill förbättra det mentala välbefinnandet
86% säger att arbetsplatsen har mycket/ganska stor betydelse för det mentala välmåendet
38% säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det mentala välmåendet
21% önskar mindre stress, 10% tydligare struktur och 10% önskar bättre arbetsledning
28% har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det mentala välmåendet

58% upplever att det sociala välmåendet är väldigt/ganska starkt

11% upplever att det sociala välmåendet är väldigt/ganska svagt
71% vill förbättra det sociala välbefinnandet
71% säger att arbetsplatsen har mycket/ganska stor betydelse för det sociala välmåendet
13% säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det sociala välmåendet
18% önskar After Works, 10% bättre sammanhållning/teamarbete
6% har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det sociala välmåendet

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5–11 april 2023. Totalt intervjuades 1387 personer i åldern 18–65 år, varav 1094 personer inom sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.