Nyheter

Ny ordförande i Svenska Vård

Pernilla Henriksson Nykvist är ny ordfördande i Svenska Vård. Foto: Joacim Schwartz

Kriminalvårdaren, författaren och företagaren Pernilla Henriksson Nykvist vald till posten.

Vid Svenska Vårds förbundsstämma valdes Pernilla Henriksson Nykvist till ny ordförande. För första gången föll valet till  förbundets ordförandepost på en kvinna. 

Svenska Vård beskriver att Pernilla Henriksson Nykvist har en bakgrund som kriminalvårdare, författare och företagare. Under 2006 grundade hon företaget Platea med fokus på att göra skillnad för utsatta barn. Företaget driver idag två HVB-boenden i Hagfors, har en enhet som arbetar med familjehem och en enhet som verkar inom öppenvården. Hösten 2016 förvärvades Platea av en annan av Svenska Vårds medlemmar, Humana. 

Pernilla Henriksson Nykvist är den första kvinnan på ordförandeposten i Svenska Vårds historia.

Till vice ordförande valdes Fredrik Lindwall (Tjust behandlingsfamiljer).Nya ledamöter i styrelsen är Maria Engman (Astagården), Liselott Elisasson (Finjagården) och Maria Nilsson (Fogdaröd). Övriga ledamöter är Fredrik Ewerlöf (Cean), Seppo Karmitsa (Viver), Gösta Liljeholm (Wemind), Konny Lindblom (Skåningegård) och Mikael Nygård (Humana).