Ny möjlighet att kvalitetssäkra HVB-hem

Sveriges första företag ackrediterat för att kunna certifiera enligt SS 41000 heter Qvalify.
HVB certifierad
Högelid drivs av VoB Syd och är ett av de HVB-hem som nu är certifierade. Foto: VoB Syd.

SIS har tagit fram standarder för att kunna certifiera HVB-hem och Sveriges första företag ackrediterat för att kunna certifiera enligt SS 41000 heter Qvalify.
– Vi är stolta och glada över att vara först ut. Över att man som vårdaktör nu har den här möjligheten att visa att man är seriös och tar frågan på allvar, säger Fredrik Weimarsson, affärsområdeschef ackrediterad certifiering, Qvalify.

Runt om i Sverige finns det idag över 800 HVB-hem, hem för vård och boende, där barn och ungdomar kan placeras när de av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Det är landets kommuner som har i uppgift att leta reda på passande HVB-hem för varje enskilt barn eller ungdom och med skattemedel betala för vården.

Det har sedan 2018 funnits en standard som gäller kvalitet inom äldrevård som Qvalify är ackrediterade för men det var först hösten 2023 som SS 41000 blev klar.

– Det finns fortfarande inget krav på att en verksamhet ska vara certifierad för att en kommun ska kunna upphandla dess tjänster men det kan vara ett sätt att visa att man är en seriös aktör och tar uppdraget på allvar, säger Fredrik

Det som granskas inför en certifiering av ett HVB-hem är exempelvis personalens utbildningsnivå, personaltäthet, mötesstruktur och informationsflöden. Verksamhetens metoder ska vara målgruppsanpassade och evidensbaserade.

Det finns redan två företag som genomgått certifieringsprocessen inom ramen för en pilot tillsammans med SIS och som precis blivit certifierade. Det är VoB Syd som certifierat sitt huvudkontor samt två HVB-hem och Humana-koncernen som certifierat två HVB-hem.

Det var under 2015-2016, när många ensamkommande flyktingbarn kom till Sverige som antalet HVB-hem ökade markant. Under 2015 öppnade 500 nya HVB-hem, varav många fungerade väl men inte alla. Arbetet med en att ta fram en standard för kvalitetssäkring av HVB-hem inleddes hösten 2015 och initiativtagare var branschorganisationen Svenska Vård.

Magnus Pedersen, utredare, Swedac har följt frågan på nära håll sedan dess.

För vem gör den nya standarden skillnad?

– Både för den kommun som står i begrepp att köpa tjänsten och vill försäkra sig om att man köper vård eller boende av hög kvalitet och för den individ som ska komma att flytta in. Och för skattebetalarna som får en försäkran om att pengarna används till att köpa kvalitetssäkrade tjänster av certifierade aktörer, säger Magnus Pedersen.

Related posts