Nyheter

Ny kunskapssatsning om socialtjänsten ska motverka desinformation

socialtjänsten
Marie Nyström och Hanna Nilsson, Haninge kommun.

Över femtusen elever i Haninge kommer under våren att få lära sig mer om socialtjänstens arbete – det är målsättningen med en ny utbildningssatsning i grundskolan.

Nu ska elever på kommunala och fristående skolor i Haninge få lära sig mer om socialtjänstens uppdrag och roll i samhället. Ett helt nytt stödmaterial har tagits fram genom ett samarbete mellan social- och äldreförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Haninge kommun. Syftet är dels att fler barn och unga ska få kunskap om vart man kan vända sig om man inte har det bra och att tidigare upptäcka barn och unga som far illa, dels att motverka desinformationskampanjen om socialtjänsten.

– Satsningen ger förhoppningsvis skolpersonal en ökad trygghet i att möta elever i behov av stöd och hjälp. Det här är också ett sätt att sänka tröskeln för att fler ska våga vända sig till socialtjänsten, nu eller i framtiden, säger Marie Nyström, verksamhetsutvecklare på social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun.

– Skolan möter ju alla barn och unga, så med ökad kunskap i grundskolan om socialtjänsten gör vi det möjligt att tidigare upptäcka elever som inte har det bra. Utbildningsmaterialet har testats med gott resultat, och nu ser vi fram emot att lansera det på bred front, säger Hanna Nilsson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen, Haninge kommun.

Under vårterminen 2024 kommer cirka 5 400 elever i årskurs 1 och 4 samt högstadiet att ta del av materialet i undervisningen. Från höstterminen 2024 och framåt kommer elever i årskurs 1, 4 och 7 att arbeta med stödmaterialet under sin tid i grundskolan.

Fyra av fem lärde sig något nytt

Utbildningsmaterialet har testats i en pilot med cirka 200 elever i Haninge, med gott resultat. Cirka 90 procent tyckte att undervisningen var ”mycket bra”. Fyra av fem tyckte dessutom att de lärt sig något nytt om socialtjänsten.

Syftet med satsningen är att alla barn och unga ska få ökad kunskap om socialtjänsten samt att motverka desinformation om socialtjänstens roll och uppdrag. Samtidigt är förhoppningen att kunna upptäcka fler elever som kan behöva stöd och hjälp – dels genom ökad kunskap hos barnen själva, dels genom vägledning till pedagogerna.

Materialet kommer även att spridas på Haninges nio fritidsgårdar och flera bostadsbolag kommer att affischera om socialtjänsten i trappuppgångar runt om i kommunen. Nästa steg är att anpassa materialet för förskola och gymnasium.