Ny intensivutbildning för omsorgspersonal

Socialstyrelsen tar hjälp av Ersta Sköndal Bräcke högskola för att snabbintroducera personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS.
Jenny Rehnman

Socialstyrelsen tar hjälp av Ersta Sköndal Bräcke högskola för att snabbintroducera personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS.

Det råder akut brist på omsorgspersonal på grund av coronapandemin. Socialstyrelsen tar nu hjälp av Ersta Sköndal Bräcke högskola för att snabbintroducera personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS.


Personalsituationen inom vård och omsorg är ansträngd och det finns ett stort behov att snabbt kunna introducera ny personal till provat och kommunal omsorgsverksamhet.

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapspaket i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola som erbjuder en webbaserad och kostnadsfri utbildning på fyra dagar för att kunna täcka vårdbehovet inom omsorg, hemtjänst och LSS. 10 000 platser finns på kursen.

Introduktionspaketet ges som två delkurser och ansöks till separat hos Socialstyrelsen samt Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utbildningspaketet ger bland annat kunskaper om basala hygienrutiner, ergonomi och patientsäkerhet, organisation av vård och omsorg, och kunskaper om folkhälsosjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom och psykiatrisk funktionsnedsättning.

Introduktionspaketets första del är en utbildning som Socialstyrelsen har tagit fram som riktar sig till personal som ska arbeta inom äldreomsorg. Introduktionspaketets andra del är en intensivkurs i vård, omsorg och bemötande, framtagen av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Länk till Delkurs 1 Introduktion till arbete i vård och omsorg

Länk till anmälan av Delkurs 2: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande på Ersta Sköndal Bräcke högskola

– Den här satsningen är oerhört efterfrågad och vår bedömning är att det kommer fylla ett stort behov i vård och omsorgsverksamheter i kommunerna, säger Jenny Rehnman, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Under onsdagens presskonferens tryckte hon på att kompetens är viktigt och att man från Socialstyrelsens håll har sett en bättre organisering av arbetet i kommunerna för att förhindra smittspridningen.

– Man har tagit till sig rekommendationer som bland annat WHO också har gått ut med att till exempel arbeta mer i team inom hemtjänsten så att inte brukare utsätts för så många olika personer som besöker dem.

Related posts