Ny granskning av övergrepp och tjejers utsatthet på SiS

Varje månad rapporterar barn om fem fall av sexuella kränkningar och övergrepp på Sveriges statliga ungdomshem, SiS. Det visar en ny rapport som Childhood och Barnrättsbyrån har låtit göra.

Rapporten “Vem ska tro på mig?” kommer från World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån.

Varje månad rapporterar barn om fem fall av sexuella kränkningar och övergrepp på Sveriges statliga ungdomshem, SiS. Det visar en ny rapport som Childhood och Barnrättsbyrån har låtit göra.

Varje månad rapporterar barn om fem fall av sexuella kränkningar och övergrepp på Sveriges statliga ungdomshem, SiS. Det visar en ny rapport som World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån har låtit göra.

Cirka 30 000 barn omhändertas varje år i Sverige och av dessa är det cirka 1 200 som tvångsplaceras på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Dessa unga har ofta en komplex problembild med kriminalitet, psykisk ohälsa, missbruk, skolproblematik, familjeproblematik och våldsutsatthet.

En lång rad granskningar har visat att det förekommer allvarliga missförhållanden på SiS, som våld, kränkningar och sexuella övergrepp. Nu har World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån genom rapporten “Vem ska tro på mig?” gjort en systematisk kartläggning av sexuella övergrepp mot barn i statlig tvångsvård.

Dokumentation från SiS och IVO mellan 2019 och 2022 visar på fem inrapporteringar i månaden av sexuella kränkningar eller övergrepp från personal (209 fall totalt). Det finns dokumentation om sexuella övergrepp vid alla ungdomshem, utom ett, som nästan uteslutande handlar om manlig personal som utsätter omhändertagna flickor. I rapporten sammanställs även rättsfall från de senaste fem åren.

I genomsnitt har en SiS-anställd per år dömts för våldtäkt mot ett placerat barn. I rapporten beskrivs också ett tydligt mönster där barnens egna uppgifter om sexuella övergrepp stannar inom SiS, trots att de enligt lag ska anmälas till åklagare och IVO.

Institutionsmiljön innebär högre risker

– Forskning visar att slutna vårdmiljöer med omfattande inslag av kontroll och disciplin är förknippat med särskilda risker. Institutionsmiljön i sig innebär alltså högre risker utsättas för sexuella övergrepp. Det är som en av tjejerna som jag intervjuade sa; ”Personalen gör det här för att de kan”, säger Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete på Karolinska Institutet, som har genomfört studien.

Rapporten släpptes inför publik där ansvariga myndigheter, experter och politiker deltog. Vittnesmål från några av de intervjuade unga lästes också upp. I rapporten berättar tre unga kvinnor hur de alla blivit utsatta.

Maria Andersson Vogel har valt att kalla dem Sara, Fatima och Natalie. De berättar alla tre hur de har blivit utsatta för olika former av sexuella kränkningar och våld av manlig personal. Fatima beskriver en nedläggningssituation där den personal som höll fast henne mot golvet samtidigt tafsade henne på rumpan. Natalie berättar att hon blev våldtagen inne på sitt boenderum och Sara beskriver hur en personal erbjöd bland annat droger och cigaretter i utbyte mot sexuella tjänster.

Fatima kände till att en av de andra placerade flickorna utsattes för upprepade våldtäkter av en manlig vikarie, något Fatima vid ett tillfälle bevittnade. Varken hon eller den andra flickan vågade berätta vad som pågick.

Flickornas beskrivningar handlar mycket om en önskan att bli trodd och tagen på allvar. De upplever att de ses sakna värde och därför inte blir lyssnade på. Därför tros också mörkertalet vara stort. Barn på SiS har också begränsade möjligheter att slå larm om vanvård.

Borde inte låta män arbeta med flickor

– När jag frågade tjejerna vad de tycker att SiS borde göra för arbeta förebyggande säger de att en första åtgärd borde vara att inte låta män arbeta med placerade flickor. Sedan tycker de att institutionen borde agera snabbt när något händer, att ta bort personen direkt om det förekommer misstankar, säger Maria Andersson Vogel.

– Många barn på SiS har varit utsatta för våld, övergrepp och svek av vuxenvärlden redan innan de låses in. Att de sedan fortsätter utsättas för övergrepp i statens vård är ett bottenlöst svek av samhället, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

Den inbjudna panelen tyckte att det behövs en total reform av tvångsvården som utgår från barnperspektivet och att avskiljningar bör avskaffas, vilket också FNs Barnrättskommitté har uttryckt.

SiS svarar på kritiken

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på SiS, deltog också och fick svara på kritiken:

– Sexuella övergrepp ska inte förekomma på SiS och vi behöver göra ett betydligt större arbete för att förhindra det. Ska vi ha en statlig, värdig tvångsvård måste det också få kosta. Vi behöver tillskapa en central larmfunktion och en egen tillsynsfunktion på systemnivå för att förbättra vår verksamhet. Är det misstanke om brott så ska vi polisanmäla. Vi ska också öka andelen kvinnlig personal. Jag hoppas man hör att vi tar till oss och åt oss.

Panelen undrar om det verkligen är rimligt att fortsätta placera unga tjejer på SiS som inte har problem med kriminalitet. Forskning visar att institutionsmiljön är skadlig på många sätt och att frihetsberövande av barn ska ske i så liten utsträckning som möjligt.

Related posts